• Palaestra et odeum Fotograf: SFV

    Palaestra et odeum

  • Palaestra et Odeum Fotograf: Kerstin Powell

    Palaestra et Odeum

Palaestra et Odeum

Universitetets nya gymnastik- och musiksal uppfördes 1883 efter ritningar av arkitekt Helgo Zettervall. Byggnaden fick samma kilform som tomten men assymetrin doldes med en kuliss – fasaden mot Universitetsplatsen. Arkitekturen knöt an till befintliga byggnader, dels det gamla Kungshuset mitt emot, dels Anatomicum.

Anatomicum byggdes 1853 efter ritningar av arkitekt Hans Jakob Strömberg. Läget vid Paradisgatan var bra, då lasarettet låg på andra sidan. I Anatomicum utbildades både anatomer och patologer och hit fördes avlidna för dissekering. Anatomisalen låg på första våningen och fick dagsljus från tre sidor. Rum som inte behövde dagsljus försågs med blindfönster för att ge fasaden symmetri.

År 1900 flyttade geologiska institutionen in i Palaestra och trettio år senare den teologiska. Huset kallades då Theologicum och mellan 1993 och 2015 var det Archaeologicum för arkeologerna. Institutioner och verksamheter har flyttat runt och efter en brand 1980 blev Palaestra kongress- och konsertbyggnad. Kapellsalen hade klarat sig, men inte gymnastiksalen. Den användes även vid undervisning i fäktning och läraren kallades fäktmästare. Åren 1805– 1813 var den tidigare lundastudenten Pehr Henrik Ling fäktmästare. Här i Lund började han utveckla en egen form av gymnastik, som blev så framgångsrik att Ling betraktas som ”den svenska gymnastikens fader”.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Paradisgatan

Lund
55.7060, 13.1946

Fakta

Byggår:
1883
Arkitekt:
Helgo Zettervall
Hyresgäst: