• Ales stenar vid Kåseberga i Skåne

    Ales stenar vid Kåseberga i Skåne

Ales stenar

Ales stenar är en fornlämning av typen skeppssättning belägen vid byn Kåseberga på Österlens sydkust. Skeppssättningen, daterad till omkring år 600, består av 59 stenblock som vardera väger runt fem ton.

Skeppssättningen, som restes för cirka 1 400 år sedan, utgör en imponerande syn där den ligger 32 meter över havet på Kåsehuvud med utsikt över den branta kusten och Bornholm. Hela skeppssättningen är ungefär 67 meter lång och 19 meter bred och är därmed Sveriges största i sitt slag.

Omdiskuterat fornminne

Ales stenars funktion är liksom dess exakta datering omdiskuterad. Olika teorier har genom tiderna ställts mot varandra.Vid två tillfällen, 1917 och 1956, restaurerades skeppssättningen. Flera stenar hade då fallit, och sanddyner täckte stora delar av skeppet. En flygspaningsanläggning som militären uppförde på platsen under andra världskriget bidrog också till förfallet. Restaureringen år 1917 är dåligt känd, men de ingrepp som gjordes var förmodligen inte så stora som vid 1956 års restaurering. Då gjordes omfattande schaktningsarbeten med grävmaskin och bulldozer utan närmare uppföljning av arkeologer. Detta har bidragit till att kunskapen om Ales stenar länge var så gott som obefintlig. Det fanns ingen egentlig uppmätning av skeppssättningen och uppgifter om stenblockens antal varierade. Man visste inte heller vilka som stod i sina ursprungliga lägen. Dateringen baserades enbart på jämförelser med andra, bättre kända skeppssättningar.

Mer kunskap idag

Sedan slutet av 1980-talet har flera arkeologiska och geologiska undersökningar ägt rum vid Ales stenar och dess närmiljö. Även om det fortfarande finns kunskapsluckor så vet vi betydligt mer om Ales stenar idag. Till en början är fornlämningen sakkunnigt uppmätt och stenarna systematiskt beskrivna. Många stenar har undersökts också under markytan.

De geologiska undersökningarna visar att man genomgående valt ut block med långsmal form till skeppssättningen. Denna form är ganska sällsynt när det gäller flyttblock som oftast är runda eftersom de transporterades med isarna. Flyttblocken i skeppets sidor består av graniter och gnejser medan de fyra mittblocken är av sandsten.

Vidare har träkol från olika delar av skeppssättningen daterats med hjälp av kol 14-metoden. Inte mindre än sju sådana analyser visar entydigt på att skeppssättningen uppfördes någon gång under perioden cirka 500-1000 e. Kr.

Ales stenar förvaltas sedan januari 2015 av Statens fastighetsverk.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Kåseberga

271 78 Löderup
55.382889, 14.05442

Fakta

Byggår:
Omkring år 600