• Kalmar slott. Foto: Oktod

    Kalmar slott. Foto: Oktod

  • Kalmar slott Fotograf: Oktod AB

    Kalmar slott

Kalmar slott

Grunden till Kalmar slott lades av Magnus Ladulås. Under 1100-talet uppfördes en rund kastal, ett försvarstorn, vid Kalmarsund och en hamn anlades. I slutet av 1200-talet lät Magnus Ladulås bygga en ny borg med ringmur och med runda hörntorn och två fyrkantiga porttorn kring kastalen. Det så kallade Kuretornet var borgens kärntorn.

Denna sida finns också teckentolkad.

Inredningsdetalj från Kalmar slott. Foto: Oktod ABFrån borg till slott

Under Gustav Vasa och hans söner, Erik XIV och Johan III, byggdes slottet om till ett ståtligt renässanspalats. 1545 började man uppföra ett nytt fästningsverk kring slottet. 1553 påbörjades arbetet med nya kungliga bostadsvåningar under ledning av slottsbyggmästaren Jacob Richter, som efterträddes av bröderna Johan Baptista och Dominicus Pahr. Under denna tid kom praktfulla rumsinteriörer till, bland annat Kungssalen, Rutsalen och den nya slottskyrkan.

Kalmar slott skadades svårt under Kalmarkriget 1611-13 och blev 1642 eldhärjat. Man påbörjade reparationer, men från slutet av 1600-talet fick slottet förfalla. Under 1700-talet användes det bland annat som spannmålsmagasin, kronobränneri och fängelse. Då placerades en väderkvarn överst på Kuretornet.

Slottet restaureras och får nuvarande silhuett

Slottskyrkan på Kalmar slott är ett populärt ställe att gifta sig på. Foto: Oktod AB.På 1800-talet var slottet förfallet och man funderade på att flytta över några av de historiska rumsinredningarna till en annan byggnad, eventuellt Gripsholm. Fredrik Wilhelm Scholander satte stopp för detta och inledde istället restaureringsarbetet på Kalmar slott. 1856 lämnade han in sitt förslag till restaurering av Kungsgemaket som stod färdigt fem år senare. Han gjorde också förslag till "restaureringsförsök" av exteriören, men det genomfördes aldrig.

Scholander var, liksom sin elev Helgo Zettervall, präglad av den franske 1800-talsarkitekten Viollet-le-Duc som hade stort inflytande på sina samtida kolleger. Det blev Zettervall som på 1880-talet fortsatte restaureringen av Kalmar slott. Den gjordes i hans anda, men arkitekten Carl Möller upprättade ritningar och andra handlingar. Arbetet påbörjades 1885 och 1891 hade slottet fått den silhuett det har idag.

Återigen vatten kring slottet

1919 fick professor Martin Olsson i uppdrag att ansvara för anläggningens fortsatta restaurering av vallar, vallgrav, bro och vindbrygga. Arbetena pågick fram till 1941 och då var slottet återigen kringflutet av vatten

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Kungsgatan 1

392 33 Kalmar
56.659087, 16.352624 10

Fakta

Byggår:
Ursprungligen 1100-1200-tal. Ombyggnader under 1540-50-talen, 1856-61, 1885-91 samt 1919-41.
Arkitekt:
Fr o m 1553 Jacob Richter efterträdd av bröderna Johan Baptista och Dominicus Pahr. 1856-61 Fredrik Wilhelm Scholander. 1885-91 Carl Möller. 1919-41 restaurering under ledning av professor Martin Olsson. Nuvarande slottsarkitekt är Erik Wikerstål.
Hyresgäst: