Rosendals gård är uppförd efter klassiskt manér med huvudbyggnad och två vackra flyglar som omgärdar en välkomnande innergård med allékantad infart. Uppfört sent 1800-tal och nu renoverat med alla tidstypiska detaljer intakta.

Invändigt renoverad bostadsfastighet avsedd för permanentboende. Tomt ca 4 500 m2. Boarea ca 70 m2. Äldre stall/förrådsbyggnad samt mindre förråd med TC. Två parkeringsplatser med elanslutning.
Huset ligger vackert beläget i stadsdelen Rosendal vid stadsskogen i Uppsala. Huset innefattar två rum och kök samt badrum fördelat på ett plan. Uppvärmning med värmepump (ingår ej i hyran), fungerande kakelugn och en järnspis i köket. Kommunalt vatten och avlopp samt sophämtning ingår i hyran.

Anbud

Tillsättande av hyresgäst kommer att ske genom att anbudsförfarande. Sista dag för anbud söndag den 13 november. Anbudet skall fyllas i på särskild blankett. Lägst månadshyra 10.000:-

Anbud Södra flygeln

Visning 

Visningen kommer vara den 2 november, kl 15.00-16.30. Drop in. OBS! endast ett visningstillfälle.

Hyra och krav på hyresgäst

Statens fastighetsverk har i uppdrag att förvalta fastighetsbeståndet så att fastigheternas kulturvärden tillvaratas. SFV strävar efter att etablera långsiktiga relationer till sina hyresgäster och önskar att hyresgästen ska se fastighetens kulturhistoriska värde som en tillgång och bidra till att bevara, utveckla och levandegöra detta. Då vi främst är intresserade av vad som är lämpligast för huset förbehåller vi oss rätten till fri prövningsrätt vid tillsättande av hyresgäster.

I bedömningskriterierna kommer betalningsförmåga, angivet pris samt personliga egenskaper att beaktas. SFV kommer att göra en kreditupplysning på blivande hyresgäst. För villkor, se förslag till hyresavtal. För varje objekt anges en lägsta årshyra/månadshyra.

Avtalsförslag Södra flygeln

Tillträdesdatum 

Omgående, efter underskrivet hyresavtal.

Kontakt

Hitta hit

Hitta till Rosendals gård Södra flygeln, Uppsala

Alvar Gullstrandsgata 4, 756 44 Uppsala