Äldre ladugård från sent 1800-tal som nu är ombyggd till förråds-/lagerlokal i två plan. 

Ingen uppvärmning, men belysning på båda plan. Tillhörande markområde får ej nyttjas som upplag. 

Tomt ca 2 000 m2. Markplan ca 400 m2, övre plan ca 350 m2. Parkeringsplatser i anslutning till byggnaden.

Anbud 

Tillsättande av hyresgäst kommer att ske genom ett anbudsförfarande. Sista dag för anbud söndag den 13 november. Anbudet skall fyllas i på särskild blankett. Lägst månadshyra 10.000:-

Anbud Lagerlokal

Visning 

Visningen kommer vara onsdag den 2 november, kl 15.00-16.30. Drop in. OBS! endast ett visningstillfälle.

Hyra och krav på hyresgästen 

Statens fastighetsverk har i uppdrag att förvalta fastighetsbeståndet så att fastigheternas kulturvärden tillvaratas. SFV strävar efter att etablera långsiktiga relationer till sina hyresgäster och önskar att hyresgästen ska se fastighetens kulturhistoriska värde som en tillgång och bidra till att bevara, utveckla och levandegöra detta.

Då vi främst är intresserade av vad som är lämpligast för huset förbehåller vi oss rätten till fri prövningsrätt vid tillsättande av hyresgäster. I bedömningskriterierna kommer betalningsförmåga, angivet pris samt personliga egenskaper att beaktas. SFV kommer att göra en kreditupplysning på blivande hyresgäst. För villkor, se förslag till hyresavtal. För varje objekt anges en lägsta årshyra/ månadshyra.

Avtalsförslag Lagerlokal 

Tillträdesdatum 

Omgående, efter underskrivet hyresavtal. 

Kontakt

Hitta hit

Hitta till Rosendals gård Lagerlokal, Uppsala

Vårdsätravägen, 756 46 Uppsala