Nu finns möjlighet att arrendera Kungsbergs kungsgård utanför Strängnäs. Gården ligger vackert med utsikt över Mälaren. I arrendet ingår flera byggnader och nästan 400 hektar mark. Inriktningen är köttdjur. 

Kungsberg är beläget på Fogdön cirka 10 km nordväst om Strängnäs. Gården är uppdelad i två delar där den ena delen är Kungsberg och den andra delen är Elma, ett före detta militärt övningsområde.

Arrendet består av 392 hektar varav 144 hektar åkermark, 131 hektar hagmarksbete och 117 hektar tomt och övrig mark. 

Gårdcentrum vid Kungsberg är statligt byggnadsminne (SBM), vilket innebär att det finns stora kulturhistoriska värden på platsen.

Ekonomibyggnader, Kungsbergs kungsgård. Stora, rödmålade träbyggnader. Sommar och grönska.

Foto: Anders Bodin

Arrende för köttdjur

Gården har drivits ekologiskt sedan 1998 och är inriktad på köttdjursuppfödning med plats för totalt 250 dikor. En förutsättning för att bli arrendator på Kungsberg är att verksamheten med betande djur fortsätter. Tillträdande arrendator har möjlighet att köpa in djur och stallinredning från avträdande arrendator.

Hagmark vid Kungsbergs kungsgård

Hagmark vid Kungsbergs kungsgård. Foto: SFV/Micael Edlund

Hagmark med kulturvärden

Inom Kungsberg finns flera områden med äldre ängs- och hagmark. Betesmarken har höga biologiska värden, det är viktigt att marken betas och underhålls för att bibehålla värdena.

Visning

Gården visas den 24 mars 2023. Visningen startar med en genomgång kl. 10.00 vid Kungsberg och visningen fortsätter fram till 13.00.

Vi erbjuder ett visningstillfälle.

Val av arrendator

Tillsättande av arrendator sker genom anbudsgivning med lägsta anbud på 700 000 kronor och anbud lämnas genom anbudsblanketten senast den 14 april 2023 tillsammans med ett personligt brev.

Statens fastighetsverk förbehåller sig rätten till fri prövningsrätt och kommer att göra en kreditupplysning innan kontraktets tecknande.

Blankett för anbud

Anbudsblankett Kungsbergs kungsgård

Avtal för arrende

Avtal Kungsbergs kungsgård

Detta ingår i arrendet på Kungsbergs kungsgård

 • Ca 392 hektar mark varav
  • 144 hektar åkermark
  • 131 hektar hagmarksbete
  • 117 hektar tomt och övrig mark.
 • Huvudbyggnad på ca 300 m2
 • Fyra övriga bostäder
  • Norra och flygelbyggnaden
  • Östra och Västra arbetarbostaden
  • Södra arbetarbostaden Elma
 • Köttdjursstall Kungsberg med plats för ca 170 vuxna djur
 • Köttdjursstall Elma med plats för ca 80 vuxna djur
 • Ekonomibyggnad södra flygelbyggnaden
 • Loge Kungsberg
 • Loge Elma
 • Gödselbehållare
 • Spannmålsmagasin
 • Stall/verkstad
 • Panncentral
 • Vedbod
 • Bod vid arbetarbostäder
 • Plansilo
 • Gödselplatta

Kontakt

Bilder

Hitta hit

Hitta till Kungsbergs kungsgård, arrende

Fogdö, 645 92 Strängnäs

Hitta på Google Maps