11 hektar åker och 17 hektar bete samt äldre ladugård utarrenderas som sidoarrende. På åkermarken är det fri brukning och betesmarken som ligger inom fornminnesområdet lämpar sig för får och övrig betesmark för både får och nöt.

Visa bildspel

Områdeskarta.

Vid intresse skicka in ditt anbud samt dina kontaktuppgifter och en kortfattad beskrivning av din verksamhet senast 2022-02-04 till jord@sfv.se och märk det ”Ekornavallen”.

Vid frågor kontakta Urban Wahlström på 010-478 78 20.

Förslag till avtal om jordbruksarrende

Kontakt

Hitta hit

Hitta till Ekornavallen

521 98 Broddetorp

https://goo.gl/maps/65ByPyReDr2Fo6e87