Nu finns två betesmarker i Rosersberg tillgängliga för ettårigt sidoarrende. Markerna lämpar sig för hästbete.

Betesmarkerna är följande:

Holmboda 1, cirka 2,5 hektar bete. Se karta här: Holmboda 1

Holmboda 2, cirka 3 hektar bete. Se karta här: Holmboda 2

Tillträde 2024-03-14. Statens fastighetsverk (SFV) förbehåller sig rätten till fri prövningsrätt. SFV kommer att göra en kreditupplysning innan kontraktets tecknande och kan också komma att begära in kompletterande upplysningar.

Vid intresse skicka in ditt anbud samt dina kontaktuppgifter och en kortfattad beskrivning av din verksamhet senast 2023-11-30 till angelica.lindkvist@sfv.se och märk det ”Betesmark Holmboda 1” eller ”Betesmark Holmboda 2”.

Kontakt

Hitta hit

Hitta till Betesmark, Rosersberg

https://maps.app.goo.gl/8GbqgynJ4w1DzytQA