18 ha bete och 4 ha åkermark utarrenderas som ettårigt sidoarrende. Betesmark intill Vattholmaån som lämpar sig för nötkreatur. Tillträde 2023-03-14.

Vid intresse skicka in ditt anbud samt dina kontaktuppgifter och en kortfattad beskrivning av din verksamhet senast 2022-11-30 till jord@sfv.se och märk det ”bete Vattholma”.

Vid frågor kontakta förvaltare Angelica Lindkvist på 010- 478 71 08.

Visa bildspel

Salsta bete.