Statens fastighetsverk söker för säsongen 2023 en betesarrendator på Mjäryds kullar, i Ljungby kommun, som kan hjälpa oss att hålla området snyggt och fritt från sly. Vi söker dig som kan erbjuda tjänsten med betande får.

Mjäryds kullar är beläget i Ljungby kommun, Kronobergs län. Gravområdet har en historia som sträcker sig så långt tillbaka som äldre järnåldern – 500 f Kr. Området utgörs av hagmark om cirka sex hektar.

Nu söker SFV för säsongen 2023 en arrendator med betande får som kan hjälpa oss att hålla området snyggt och fritt från sly.

Är du intresserad? Vänligen kontakta jordbruksförvaltare Magnus Rinaldo enligt uppgifterna nedan före 20 april 2023.

Kontakt

Hitta hit

Hitta till Betesarrende på Mjäryds kullar

Mjäryd