Den Nordiska paviljongen på Biennalområdet i Venedig är svensk-finsk-norsk statsegendom, varje land äger en tredjedel var.

"La Biennale di Venezia"

Vartannat år sedan 1895 hålls en internationell konstutställning i Venedig på ett stort område. Här kan konstnärer ställa ut i de olika ländernas respektive paviljonger, bland annat den Nordiska paviljongen som är svensk-finsk-norsk statsegendom, varje land äger en tredjedel var. De tre ländernas förvaltning av statsägda fastigheter (finska Senatfastigheter, norska Statsbygg och Statens fastighetsverk(SFV) förvaltar paviljongen sex år i taget. 2006-2012 var SFV förvaltaransvariga. 2012-2017 tog finska Senatfastigheters över och 2017-2022 är det norska Statsbygg som förvaltar paviljongen.

Tunn gräns mellan ute och inne

De internationella paviljongerna på området uppvisar respektive nations arkitektoniska särdrag. I den nordiska paviljongen är det den norske arkitekten Sverre Fehn som fått göra den tolkningen. Han valde att redovisa materialen mycket tydligt och satte in panoramafönster för maximalt ljusinsläpp. Några stora träd står kvar i byggnaden och deras kronor sticker ut genom taket, ett iögonfallande och nordiskt naturnära inslag. Gränsen mellan ute och inne är tunn. Utanför den nordiska paviljongen finns en läktare att vila ut på efter besöket.

Staden Venedig upplåter marken

Staden Venedig upplåter marken mot en nominell årlig ersättning av 1 000 lire (ca 5 kronor). Paviljongen har till ändamål att bilda en ram kring de nordiska ländernas konstnärliga framträdande vid skulptur-, måleri- och grafikutställningarna.

Hitta hit

Hitta till Venedig, Italien. Nordiska paviljongen

Biennalområdet, Venedig

Hitta på Google Maps