Den byggnad som idag hyser Sveriges ambassad i Rom projekterades åren 1965-66 och färdigställdes 1967. I april 1977 köpte Sverige, genom SFV:s företrädare Byggnadsstyrelsen, fastigheten av PIME - Pontificio Istituto Missioni Estere, ung "det påvliga institutet för missioner i utlandet". Den drygt 150 år gamla organisationen PIME ägde också den villa som tidigare låg på samma tomt.

Mitt i trafiklarmet

Inte så långt ifrån Villa Borghese ligger Piazza Rio de Janeiro i nordöstra Rom. Det är ett livligt kvarter där svenska ambassaden har ett utmärkt läge med närhet till kollektivtrafik, restaranger och affärer på närliggande via Nomentana. Fastigheten med den modernistiska fasaden avviker från omgivande byggnader i kvarteret. Den övriga bebyggelsen är äldre och mer klassisk.

Ett uppdrag med gamla anor

Den svenska legationen i Rom har mycket gamla rötter. Redan på 1400-talet skickade Sverige ut en delegat för att bevaka de svenska intressena vid den påvliga kurian, den romersk-katolska kyrkans högsta administrativa ledning. Idag täcker den svenska ambassaden Italien och sidoackrediteringslandet San Marino. Ambassaden ansvarar också för Sveriges relationer till de FN-organ som har säte i Rom – FAO, WFP och IFAD.

Utrikesdepartementet är hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Rom, Italien. Sveriges ambassad

Piazza Rio de Janeiro 3, Rom

Hitta på Google Maps