Centralt på Kungsholmen i Stockholm ligger Kungliga myntet. I dag hyser kvarteret mestadels kontor men genom historien har flera viktiga industrier funnits här.

I början av 1800-talet låg den svenska industrifadern Samuel Owens mekaniska verkstad i kvarteret. År 1847 övertogs kvarteret av Kongl. Mynt- o Controll Werket. Gården anpassades för att fungera som både industrigård, representationsgård och bostadsgård. Gamla träskjul revs, stenhus rustades upp och en ny modern verkstad byggdes. Industrilokalernas överblivna utrymmen användes som bostäder för de anställda och troligtvis tillbringade smeder, myntverksdirektörer och deras familjer stora delar av sitt liv här. För den övriga världen var tillträdet mycket begränsat.

Hög säkerhet

Kungliga Myntets stora port. Ovanför smidesgrindarna sitter ett kungligt monogram och själva portbyggnaden kröns av riksvapnet tre kronor.

Foto: Alexandru Babos

Än i dag finns spår från mynttillverkningen. Verksamheten krävde extra säkerhet vilket syns redan när du går in genom porten från Hantverkargatan. Porten var inte bara en vacker detalj utan omgavs av vaktbostad och murar som fortfarande finns kvar. Tillverkningen skedde i myntverkstaden mitt på gården. Där låg den skyddad av den omgivande bebyggelsen, vilket var nödvändigt då det under marken fanns både guldvalv, silvervalv och kopparvalv.

När Kungliga myntverket flyttade 1974 renoverades många av lokalerna. Trots att de sotiga industrilokalerna förvandlades till ljusa och moderna kontor finns industrihistorien fortfarande levande i de kraftiga väggarna av tegel och sten. I dag finns ett flertal kontor på området.

Hitta hit

Hitta till Kungliga Myntet

Hantverkargatan 5, 11221 Stockholm

Hitta på Google Maps