Skeppsgossekåren fick sitt första skolhus i Örlogsstaden Karlskrona 1732. Mot slutet av 1800-talet hade behovet av att utbilda skeppsgossar ökat efter sammanslagningen av Örlogsflottan och Skärgårdsflottan.

Skeppsgossarna i Karlskrona var tidigare inneboende på olika håll i staden, men i takt med att de blev fler var det inte längre hållbart. Samtidigt behövdes ändamålsenliga skollokaler, varför skolhuset i Örlogsstaden byggdes.

Boende för skeppsgossarna

Skeppsgossekasernen uppfördes 1878–81 och ritades av de kända arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Byggnaden planerades för 400 skeppsgossar och var vid tiden landets mest bekväma kasern. Trots byggnadens robusta och enkla utförande, utsattes den för ett mycket hårt slitage. Redan efter ett par år fick omfattande reparationsarbeten göras, vilket följdes av ett flertal reparationsinsatser under åren.

1939 upphör byggnaden att tjänstgöra som kasern för skeppsgossar. Byggnaden blev Marinmuseum 1953 och upphörde 1998 då Marinmuseums verksamhet flyttade till en ny byggnad på Stumholmen i Karlskrona.

I dag är Skeppsgossekasernen på Amiralitetstorget en modern kontorsbyggnad.

Bilder

Skeppsgosse-kasernen. En lång, gul-putsad byggnad i fyra våningar med rader av välvda fönster.

Skeppsgossekasernen ritades av de kända arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Foto: SFV

Skeppsgosse-kasernen. En lång, gul-putsad byggnad i fyra våningar med rader av välvda fönster.

Foto: Oktod AB

Hitta hit

Hitta till Skeppsgossekasernen i Karlskrona

Amiralitetstorget, 371 30 Karlskrona

Hitta på Google Maps