Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webb via webb. Vid akuta akuta kontorstid som gör fara för liv eller lig, som vattensyre eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb

För att göra en felanmälan via telefon:
Ring 08-454 29 63

Kemiska övningslaboratoriet invigdes av Gustaf VI Adolf 1963. Det var Stockholms universitets första byggnad i Frescati. Sedan 2009 används byggnaden av Stockholms universitet och av Naturhistoriska riksmuseet. Huset kallas också för KÖL eller fd KÖL.

Kontakt