Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand här via webben.

Felanmälan via webb

Vid akuta ärenden som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan. SOS AB hanterar dessa ärenden dygnet runt.
Ring 08-454 29 63

Nybyggnation vid Portvägen

För att öka säkerheten och tillgängligheten vid Enebybergs station bygger SL en ny planskild korsning vid Portvägen. I slutet av januari kommer arbetsområdet stängslas in och i samband med det stänger vi av järnvägsövergången vid Portvägen för biltrafik. Den nya planskilda korsningen planeras vara klar och öppna under våren 2023.

Länk till Region Stockholms webbplats för mer information.

Kontakt