Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara. Under 2000-talet har flera byggnader renoverats och nu pågår renoveringen av kvarteret Rosenbad. Det finns stort behov av att modernisera klimatanläggningen och tekniska installationer. Renoveringen innefattar även en förbättring av tillgänglighet, logistik och ytskikt.

Kvarteret Rosenbad uppfördes som bankpalats mellan åren 1895-1900. I början av 1980-talet flyttade Regeringskansliet in. Sedan dess har bara vanligt underhållsarbete genomförts i byggnaden varför det nu är nödvändigt med en genomgripande renovering.

Byggarbete pågår i kvarteret Rosenbad.

Renovering pågår i kvarteret Rosenbad. . Foto: Melker Dahlstrand

Genom renoveringen ska Regeringskansliet som hyresgäst erbjudas funktionella, säkra, energieffektiva, representativa och flexibla lokaler. Ett annat viktigt mål för Statens fastighetsverk är att säkerställa en rationell drift och en bra framtida förvaltning. De åtgärder vi nu genomför ska ha ett 20 till 30 år långt perspektiv.

Renoveringen av Rosenbad påbörjades i januari 2019 och planeras vara klar under 2023. Under renoveringen har verksamheten flyttat till andra lokaler i Regeringskvarteren.

Det är många transporter med tunga fordon varje dag som kör in Fredsgatan och runt Rosenbadsparken med leveranser.

Renovering av fasad och restaurering av sten

En del i projektet har varit att renovera fasaderna och restaurering av stendetaljer. Fasaden mot Rosenbadsparken och Strömgatan åtgärdades 2015 och delen mot Drottninggatan och Fredsgatan rnoverades under 2022. Här finns många utsmyckningar av sandsten. Stenar som behövts nyhuggas har gjutits av och nu tillverkats de vid ett stenhuggeri i Hannover.

I filmen kan du se mer om fasadrenoveringen. 

Nu är Skånebankens yttre nyrestaurerat - här har stenhuggarna arbetat i flera år med att återställa fasaden.