Under två års tid uppfördes Marinmuseums nya utbåtshall på Stumholmen i Karlskrona. I juni 2014 öppnade den nya ubåtshallen för besökare. Resultatet blev en långsmal, asymmetrisk byggnad som fått låna drag av modern fartygs- och smygteknik.

Uppförandet av Marinmuseums tillbyggnad pågick under två års tid, från februari 2012 till årsskiftet 2013/2014. Allt gick enligt plan men redan från början visste Statens fastighetsverk och Marinmuseum att det var ett projekt som skulle rymma flera stora utmaningar. Inte sedan Vasamuseet byggdes på 1980-talet hade ett större fartyg än HMS Neptun byggts in i Sverige.

Ett tillgängligt och besöksvänligt museum

Vid skapandet av den nya ubåtshallen tog Statens fastighetsverk, arkitekt Björn Malmström – samma arkitekt som ritat huvudbyggnaden – och Marinmuseum stor hänsyn till tillgängligheten. Museibesökaren skulle enkelt kunna röra sig mellan huvudbyggnaden och den nya hallen. Ubåtshallens asymmetriska skal består av stålramar och prefabelement medan yttertaket klätts i rostfri plåt.

Bättre vägar och fler skyltar

Även yttermiljön på Stumholmen sågs över i samband med att Marinmuseum fick sin nya attraktion. Promenaden ut på holmen asfalterades och antalet informations- och hänvisningsskyltar steg.

Bakgrund

Marinmuseum som stod färdigt 1997 är byggt på en 145 meter lång pir i anslutning till Hamnbassängen vid Slup- och barkasskjulet på Stumholmen i Karlskona. Den befintliga byggnadens fasader är utförda i puts och trä och taket är täckt med plåt. Museets verkstäder och övriga lokaler för den inre verksamheten finns i utbyggnader på museets östsida. Marinmuseum i Karlskrona har i sin samling två stycken ubåtar - HMS Hajen 1 från 1904 och HMS Neptun från 1980. För att kunna visa och bevara dessa byggde SFV en ubåtshall. Den nya byggnaden placerades sydost om Marinmuseum.

Den 23 februari 2012 startade bygget av ubåtshallen till Marinmuseum. Statens fastighetsverks generaldirektör Thomas Norell och Statens maritima museers överintendent Robert Olsson tog första spadtaget. Landshövding Berit Andnor Bylund talade.

Projektfakta

Byggherre: Statens fastighetsverk
Arkitekt: Björn Malmström, HMXWarkitekter
Projektering: 2010-2012
Första spadtag: 23 februari 2012

Neptun transporterades till platsen: 4 september 2012
Överlämning till Marinmuseum: 1 januari 2014
Invigning och öppning: 6 juni 2014
Byggnadens volym: 7 000 kubikmeter

Neptun:
49,5 meter lång
5,6 meter hög
Högsta höjd 12 meter

Visste du att

Ubåtshallens volym är 7000 kubikmeter. Dess asymmetriska skal består av stålramar och prefabelement medan yttertaket har klätts i rostfri plåt.

Bilder

Marinmuseum och ubåtshallen i Karlskrona, sedda över vattnet. Ubåtshallen är välvd som en båt med kölen i vädret. Marinmuseum är stramt klassicistisk.

Foto: SFV

Visa bildspel

Foto: Morgan Karlsson