Sommartips – umgås med uråldrig ek

Vår förvaltare Martin Perssons sommartips är Biskops-Arnö i Mälaren. Där kan man bland annat besöka den gamla Biskopseken som mäter 725 cm i omkrets.

Biskops Arnö. Huvudbyggnad och flyglar sedda genom alléer. Tidig vår.

Biskops-Arnö översteboställe

Biskops-Arnö ligger i Håbo kommun utanför Enköping. På 1280-talet köpte ärkebiskop Magnus Bosson Arnö för Uppsala domkyrkas räkning och i början av 1300-talet uppfördes här en biskopsborg.