Sommartips – en mångsidig udde

Cecilia Florin är förvaltare på Statens fastighetsverk och hon tar oss med på en joggingtur längs motionsslingan vid Vanäs udde i Karlsborg, en plats för många olika upplevelser.

Slutvärnet vid Karlsborgs fästning. En bastant, lång stenbyggnad med gräsvallar. Bakom värnet syns garnisonskyrkans torn.

Karlsborgs fästning

Det mäktiga bygget av Karlsborgs fästning på Vanäs udde påbörjades 1819 och avslutades 1909. Fästningen var den största i Europa och avrustades 1928.