Yttranden över översiktsplaner

Statens fastighetsverk svarar varje år på olika planremisser som berör de fastigheter och miljöer som myndigheten förvaltar. Här presenteras våra yttranden i samråd och vid granskning av kommunala översiktsplaner.

Samrådsyttrande över förslag till utvecklingsplan för Linköpings ytterstad (PDF-dokument, 74 kB)

Samrådsyttrande över förslag Vänersborgs innerstad, program för bevarande och utveckling. (PDF-dokument, 130 kB)

Samrådsyttrande över förslag översiktsplan för Göteborg, fördjupad för centrala Göteborg. (PDF-dokument, 200 kB)

Samrådsyttrande över förslag till planprogram för Södra Tosterö i Strängnäs kommun (PDF-dokument, 111 kB)

Yttrande över översiktsplan för Simrishamns kommun till länsstyrelsens sammanfattande redogörelse (PDF-dokument, 132 kB)

Utställningsyttrande översiktsplan Nyhamnen, Malmö (PDF-dokument, 628 kB)

Utställningsyttrande över förslag till översiktsplan för Lunds kommun  (PDF-dokument, 68 kB)

Utställningsyttrande över förslag till översiktsplan för Kiruna kommun (PDF-dokument, 5,3 MB)

Yttrande över fotgängarprogram för Göteborgs stad (PDF-dokument, 71 kB)

Utställningsyttrande över förslag till översiktsplan för Oxelösunds kommun (PDF-dokument, 58 kB)

Yttrande inför sammanfattande redogörelse för Gotlands kommuns översiktsplan (PDF-dokument, 63 kB)

Yttrande över översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och -norm för Malmö stad (PDF-dokument, 29 kB)

Yttrande inför sammanfattande redogörelse för Götene kommuns översiktsplan (PDF-dokument, 23 kB)

Utställningsyttrande över förslag till fördjupad översikts-plan för Nordby-Svinesund i Strömstads kommun (PDF-dokument, 50 kB)

Samrådsyttrande över förslag till översiktsplan för Kiruna kommun (PDF-dokument, 3,9 MB)

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Skeppsholmsviken 6 m.fl. Gröna Lund, i stadsdelen Djurgården i Stockholms stad. (PDF-dokument, 43 kB)

Samrådsyttrande över förslag till översiktsplan för Öckerö kommun (PDF-dokument, 28 kB)

Samrådsyttrande om planutformning för gång- och cykelväg utmed väg 252 mellan Strömsholm och Kolbäck i Hallstahammars kommun. (PDF-dokument, 48 kB)

Samrådsyttrande över förslag till översiktsplan för Nacka kommun (PDF-dokument, 316 kB)

Granskningsyttrande fördjupad översiktsplan för Oxelösunds skärgård (PDF-dokument, 1,1 MB)