Yttranden över detaljplaner

Statens fastighetsverk svarar varje år på olika planremisser som berör de fastigheter och miljöer som myndigheten förvaltar. Här presenteras våra yttranden i samråd och vid granskning av kommunala detaljplaner.

Samrådsyttrande över anläggning av ny stambana Hässleholm-Lund i Skåne län (PDF-dokument, 148 kB)

Granskningsyttrande över ändring av detaljplanerna 4429 och 4489 vid Universeum och Världskulturmuseet inom stadsdelen Heden i Göteborgs stad (PDF-dokument, 90 kB)

Samrådsyttrande över detaljplan för del av Slottsplatsen 27 och Slottsplatsen 26, Landskrona stad (PDF-dokument, 124 kB)

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Gamla stan 1:30 i Stockholms stad (PDF-dokument, 74 kB)

Granskningsyttrande 2 över förslag till detaljplan för Skeppsholmsviken 6 m.fl., Djurgården, Stockholms stad (PDF-dokument, 100 kB)

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del av Stora Ornäs 1:52 i Borlänge kommun (PDF-dokument, 99 kB)

Samrådsyttrande över ändring av detaljplanerna vid Universeum och Världskulturmuseet inom stadsdelen Heden i Göteborgs stad (PDF-dokument, 98 kB)

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för del av Tuolluvaara 1.1 m.fl., kulturbebyggelse och bostäder i Kiruna kommun (PDF-dokument, 694 kB)

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Kurravaaravägen, del av Jägarskolan 8:3, nya bostäder Kiruna kommun (PDF-dokument, 1015 kB)

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Vanäs 1:9, södra Hedenområdet i Karlsborgs kommun (PDF-dokument, 79 kB)

Samrådsyttrande över program för detaljplan för Konsthallen 15 i stadsdelen Djurgården, Stockholms stad (PDF-dokument, 99 kB)

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan (PDF-dokument, 96 kB)
för Vanäs 1:9, södra Hedenområdet i Karlsborgs kommun (PDF-dokument, 96 kB)

Granskningsyttrande nr 2 över förslag till detaljplan för del av Nikkaluokta by, del av Gällivare Kronoöverloppsmark 2:1, Gällivare kommun (PDF-dokument, 3,2 MB)

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Marsliden 1:3 Marsliden i Vilhelmina kommun (PDF-dokument, 88 kB)

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Skeppsholmsviken 9, Alkärrsdepån m.m i stadsdelen Djurgården i Stockholms stad (PDF-dokument, 91 kB)

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Skeppsholmsviken 6 m.fl., Gröna Lund, i stadsdelen Djurgården i Stockholms stad (PDF-dokument, 96 kB)

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1 m.fl. i Kiruna kommun (PDF-dokument, 1,2 MB)

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Kurravaaravägen, del av Jägarskolan 8:3, i Kiruna kommun (PDF-dokument, 714 kB)

Samråd över förslag till upphävande av del av byggnadsplan för Jokks by i Överkalix kommun fastställd 1961-05-17  (PDF-dokument, 1,1 MB)

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för del av Nikkaluokta by, del av Gällivare Kronoöverloppsmark 2:1, Gällivare kommun. (PDF-dokument, 2,6 MB)

Samrådsyttrande över på Skeppsholmsviken 9, Alkärrsdepån, S-Dp 2017-09424 (PDF-dokument, 36 kB)

Samrådsyttrande över Båstad ÖP (PDF-dokument, 35 kB)

Yttrande över förslag till detaljplan för ny väganslutning Lokstallet, E10, i Kiruna (PDF-dokument, 1,2 MB)

Yttrande över förslag till vägplan för anläggning av E10 i Kiruna (PDF-dokument, 975 kB)

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Rollsbo Västerhöjd i Kungälvs kommun (PDF-dokument, 29 kB)

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del av Hagaplan och Eugeniavägen, Vasastaden, Stockholms stad (PDF-dokument, 28 kB)

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för volymhandel och centrum i Kiruna. (PDF-dokument, 762 kB)

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Götaland 5 m.fl. i Jönköpings kommun (PDF-dokument, 22 kB)

Yttrande över samråd av förslag till detaljplan för del av fastigheterna Östermalm 3:62 och Östermalm 2:117, Strandvägskajen (PDF-dokument, 327 kB)

SFV:s granskningsyttrande över planprogram för del av Vadstena 4:44  (PDF-dokument, 423 kB)

SFV:s granskningsyttrande över förslag till områdesbestämmelser för område söder om Österlenvägen samt tre byar i Ystad kommun (PDF-dokument, 28 kB)