Upphandling

Aktuella upphandlingar

Här visas de upphandlingar som Statens fastighetsverk annonserar just
nu.

Frågor? E-posta oss: upphandling@sfv.se

Ansvarskod för leverantörer - 1 januari 2019

SFV har tagit fram en ansvarskod som ska gälla för leverantörer, inklusive konsulter och entreprenörer som arbetar på uppdrag av SFV. Ansvarskoden ingår från 1 januari 2019 som avtalsvillkor i alla annonserade upphandlingar. Den ska också användas som underlag för dialog vid startmöten i till exempel ramavtalstilldelning och byggprojekt. Övriga leverantörer förväntas också respektera koden och föra en dialog med Statens fastighetsverk om utmaningar och möjligheter.

Läs mer om ansvarskoden här