Utrikes fastigheter

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar svenska ambassader och residens i ett 60-tal länder och i sex världsdelar. Utrikesdepartementet (UD) är vår största hyresgäst utrikes.

Denna sida finns också teckentolkad.

Statens fastighetsverk förvaltar svenska ambassader och ambassadresidens, Svenska institut och ett antal andra statliga byggnader runt om i världen. Det gör vi med hjälp av fem resande förvaltningsteam och med viss lokalanställd personal.

Fastighetsförvaltningen ska utföras som i Sverige men självklart ställs vi inför många andra utmaningar på platser med annat klimat och andra förutsättningar än de svenska. Vi lyder under svensk lag och är försöker vara en god förebild på så många platser som möjligt inom områden som hållbarhet, tillgänglighet och öppenhet.

Vill du läsa mer om våra ambassader och residens?