• Fotograf: Åke Eson Lindman

    Drottningholms slottsteater med ny tillgänglig ramp vid entrén.

  • Fotograf: Jeanette Hägglund

    Uppsala universitetshus tillgänglig entré

  • Fotograf: Britt-Marie Hansson, AIX Arkitekter

    Lyftplattform på Boställshusen, Skeppsholmen, Stockholm.

Några exempel på tillgängliga entréer

Drottningholms slottsteater, Uppsala universitet och Hotell Skeppsholmen - vad har de gemensamt? Jo, de har värdiga entréer in till sina verksamheter.

Nu kan alla komma in till Drottningholms slottsteater

Drottningholms slottsteater har sedan sommaren 2016 en ny värdig entré in till den gamla 1700-talsbyggnaden. Nu kan fler ta del av den unika miljön som Gustav III lät skapa ute på Drottningholm. Den mycket diskreta rampen stör inte den annars så strama fasaden.

Uppsala universitet tillgänglig entré

Uppsala universitet renoverades 2016-17. Efter en genomgripande men varsam restaurering möter Uppsalas studenter en modern undervisningsmiljö med högre tillgänglighet, bättre akustik och inomhusklimat samt en moderniserad inredning med belysning och teknik som lever upp till dagens krav. Den största tillgänglighetsanpassningen är en fullt tillgänglighetsanpassad entré mot Övre Slottsgatan med tillhörande parkering, ramp och en hiss som är lätt att nå. Parallellt med hänvisningsskyltar och digitala informationsstationer har husarkitekten interiört också arbetat mycket med belysningen i taket, känslan ska vara lite av en ljusdusch, att du via det varma ljuset ska ledas rätt utan att reflektera över det.

Hotel Skeppsholmen, hissen som inte syns

Hotel Skeppsholmen har med sin tillgänglighetslösning, en nästintill osynlig hiss vid entrétrappan uppmärksammats i många år, både i media och med priser. Framförallt gör denna lösning den härliga miljön ute på Skeppsholmen tillgänglig för alla som behöver komma in med fordon på hjul. På några sekunder förvandlas den till synes helt vanliga stentrappan till en hissplatta. Det är snyggt och funktionellt. Konceptet har också tagits till katedralen Notre Dame i Paris!