Kulturfastighetsutredningen

I februari 2009 lämnade Statens fastighetsverk (SFV) rapporten "Kulturfastighetsutredningen" till regeringen. I rapporten presenterar SFV, på uppdrag av regeringen, förslag på vilka kulturfastigheter som långsiktigt bör förvaltas av staten. Rapporten har fungerat som underlag till regeringens utredning om en översyn av statens fastighetsinnehav som i april 2011 lämnade sitt betänkande till regeringen.

Statens fastighetsverks uppdrag från regeringen omfattade tre delar; att bedöma vilka kulturfastigheter som bör förvaltas av staten, att lämna förslag på en modell för en framtida förvaltning samt att redovisa kostnader och intäkter för att förvalta och levandegöra SFV:s så kallade bidragsfastigheter.

Uppdraget genomfördes i samråd med Fortifikationsverket, Riksantikvarieämbetet och Sjöfartsverket. Yttrande från respektive myndighet finns som bilaga i rapporten.

Rapporten Kulturfastighetsutredningen

Kulturfastighetsutredningen, del 1 (PDF-dokument, 2,1 MB)

Kulturfastighetsutredningen, del 2 (PDF-dokument, 2,0 MB)

Bilagor till Kulturfastighetsutredningen (PDF-dokument, 19,1 MB) OBS! Stort dokument, kan ta tid att ladda ner.

Komplettering till kulturfastighetsutredningen

I juni 2010 lämnade SFV enligt uppdrag en komplettering till Kulturfatighetsutredningen 2009.

Komplettering, del 1. Kostnader och intäkter för den statliga kulturhistoriska fastighetsportföljen (PDF-dokument, 3,0 MB)

Komplettering, del 2 - Berättelsen Ekonomiskt liv och handelns förutsättningar. (PDF-dokument, 829 kB)

Komplettering, bilagor (PDF-dokument, 3,5 MB)