Utredning om statens kulturhistoriska fastigheter

Den 9 september 2013 överlämnade regeringens utredare Inger Lilieqvist, tidigare riksantikvarie och generaldirektör, betänkandet Statens kulturfastigheter - urval och förvaltning för framtiden (SOU 2013:55) till regeringen. Samma vecka lämnade också utredare landshövding Ingemar Skogö sitt förslag om hur statens försvarsfastigheter bör förvaltas.

Utredningen har haft regeringens uppdrag att klarlägga vilka fastigheter och byggnader som ägs av statliga myndigheter och är så kulturhistoriskt värdefulla att de även i fortsättningen bör ägas av staten. Uppdraget omfattar också att identifiera de kulturfastigheter som av olika skäl inte behöver ägas av staten och kan avyttras. För de senare ska oberoende marknadsvärden uppskattas.

Särskild utredare har varit Inger Lilieqvist, tidigare generaldirektör för Riksantikvarieämbetet. Sekreterare är Folke K Larsson, tidigare direktör vid Statskontoret.

Statens kulturfastigheter – urval och förvaltning för framtiden SOU 2013:55  (PDF-dokument, 2,4 MB)

Utredningens uppdrag - omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter (PDF-dokument, 30 kB)

Statens försvarsfastigheter

Den 3 september 2013 lämnade utredare landshövding Ingemar Skogö sitt förslag om hur statens försvarsfastigheter bör förvaltas till regeringen.

Försvarsfastigheter i framtiden, SOU 2013:61 - betänkande av Försvarsfastighetsutredningen (PDF-dokument)

Relaterade utredningar

Kulturfastighetsutredningen

I februari 2009 lämnade Statens fastighetsverk (SFV) rapporten "Kulturfastighetsutredningen" till regeringen. I rapporten presenterar SFV, på uppdrag av regeringen, förslag på vilka kulturfastigheter som långsiktigt bör förvaltas av staten. Läs om Kulturfastighetsutredningen här.

Staten som fastighetsägare och hyresgäst

SOU 2011:31, Statens som fastighetsägare och hyresgäst, betänkande från utredningen om en översyn av statens fastighetsförvaltning.

Svar från SFV

Statens fastighetsverk har svarat på betänkandet "Statens som fastighetsägare och hyresgäst", SOU 2011:31. (PDF-dokument, 1,2 MB)