Slottsarkitekter - arkitekter med specialkompetens

En del byggnader och anläggningar kräver extra stor kompetens för att utvecklas och bevaras. Till dessa har Statens fastighetsverk knutit särskilda slottsarkitekter med stor erfarenhet och kunskap om historiska byggnadsverk.

För närvarande finns 28 slottsarkitekter. Att vara slottsarkitekt är ingen heltidssyssla utan dessa arkitekter ska kontinuerligt hålla ett öga på hur husen mår och finnas till hands då något måste göras.

Slottsarkitekterna har kontrakt på sex år med möjlighet till tre års förlängning. De ska tillsammans med Statens fastighetsverks förvaltare se till byggnaden vårdas med kontinuitet och rätt kvalitet.

Slottsarkitekter till andra byggnader än slott

Trots begreppet slottsarkitekt är det inte bara till slott som Statens fastighetsverk utsett slottsarkitekter. Flera äldre militära befästningsverk som Vaxholms, Carlstens och Karlsborgs fästningar har en slottsarkitekt, liksom ett par parker och Riddarholmskyrkan. I listan nedan hittar du samtliga byggnader med slottsarkitekter.

Byggnad
Bohus fästning
Borgholms slott
Bäckaskogs slott
Carlstens fästning
Drottningholms slott
Gripsholms slott
Gävle slott
Göteborgs försvarshistoriska
anläggningar
Haga och Ulriksdals byggnader
Haga och Ulriksdals parker
Hovdala slott
Kalmar slott
Karlsborgs fästning
Karlskrona militära anläggningar
Landskrona citadell
Linköpings slott
Läckö slott
Lövstabruk
Malmöhus
Nyköpingshus
Riddarholmskyrkan
Rosersbergs slott
Salsta slott
Skoklosters slott
Stockholms slott
Strömsholms slott
Svartsjö slott
Tullgarns slott
Uppsala slott
Vadstena slott
Varbergs fästning
Vaxholms kastell
Västerås slott
Örebro slott