Husarkitekter

Statens fastighetsverk har upphandlat husarkitekter till ett trettiotal särskilt krävande miljöer. Husarkitekten är en generalkonsult som ansvarar för helheten och ska samordna de kompetenser som behövs. Till exempel konstruktör, VVS-konsult, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt, specialister inom brand, belysning, färgsättning, miljö, plåt och måleri.

Miljöerna som har husarkitekt skiljer väsentligt åt, som exempel kan nämnas Botaniska trädgården i Lund, Dramatiska teatern i Stockholm, Ölands norra udde och residenset i Göteborg.

I listan nedan presenteras samtliga platser med husarkitekt.

Byggnad
Excercishuset Arkitekturmuseet Arkitekturmuseet, Stockholm
Bogesunds slott, Vaxholm
Dramaten, Stockholm
Fiskeristyrelsens sötvattenlaboratorium
Färingsö kriminalvårdsanstalt
Göteborgs residens
Göteborgs universitet och Lorensbergsvillorna
Halmstad slott
Harpsund, Flen
Hovstallet, Stockholm
Huseby bruk
Jönköpings residens och Göta hovrätt
Karlstads residens och Gamla gymnasiet
Kungliga biblioteket, Stockholm
Kungl. Konsthögskolan, Stockholm
Lundagård och Botaniska trädgården i Lund
Lunds universitetshus
Malmö residens
Mariestads residens
Moderna museet, Stockholm
Nationalmuseum, Stockholm
Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm
Riddarholmens yttre miljö
Skepps- och Kastellholmens övriga byggnader, Stockholm
Skepps- och Kastellholmens mark och infrastruktur, Stockholm
Stenhammars gods
Strömsholms ridskola, Västerås
Södra Klara, Stockholm
Tessinska palatset, Stockholm
Tommarps kungsgård
Tumba bruk, Stockholm
Vänersborgs residens och stall
Ölands norra udde