Välkommen på pressvisning - Nu visas provputsen för Stockholms slott

Publicerat

2011 påbörjade Statens fastighetsverk (SFV) det i Sverige kanske mest omfattande restaureringsarbetet i modern tid; att byta och restaurera stenen på Stockholms slotts fasader. I höst avslutas den tredje av 25 planerade årsetapper, Kommendantsflygeln på Yttre Borggårdens södra sida.

Torsdagen den 6 november bjuder Statens fastighetsverk på pressvisning för att visa etappens mycket avancerade, skulpturala stenarbete och för att presentera den putskulör som tagits fram och nu testats på en större yta. Efter presentationen av arbetet ges möjlighet att följa med upp på ställningen för att komma riktigt nära sten- och putsarbetena. Praktiska skor rekommenderas.

Varmt välkommen!

För detaljerad information om tid och plats - se bifogad formgiven inbjudan.