Unikt valv på Stockholms slott färdigrestaurerat

Publicerat

Under fyra års tid har Statens fastighetsverk arbetat med att restaurera norra valvet på Stockholms slott. Lagom till sommarsäsongen 2016 är restaureringen - som utöver samtliga ytor bland annat har bestått av konservering av gipstavlor och skulpturer - avslutad. Besökare från hela världen bjuds nu ta del av ett unikt och vackert utsmyckat slottsvalv, ett valv vars historia börjar redan med det äldre medeltida slottet Tre kronor.

Det är ett omfattande restaureringsarbete som Statens fastighetsverk, i nära samarbete med Ståthållarämbetet, har genomfört i norra valvet på Stockholms slott. Efter noggranna inventeringar och arkivsökningar har arbetet pågått i tre etapper mellan 2012-2016.

-       En stor del av arbetet har handlat om att konservera basreliefer och de skulpturgrupper som sitter över portarna. Men arbetet har också handlat om att förhindra nya sprickbildningar i kolonnerna och om ytskiktsrenovering. Många skickliga hantverkare har varit involverade i processen. Det är ett vackert valv som vi nu har färdigställt, väl värt ett besök i sommar, säger Lotta Günther, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Ett arv att förvalta från slottet Tre kronor

Det är en unik del av slottet som nu kan visas upp i sin fulla prakt. Norra valvet kom till redan på slottet Tre kronors tid och är en av få delar som överlevde den stora slottsbranden 1697. Arkitekten bakom ombyggnaden för slottets norra del, i vilken norra valvet ingick, var Nicodemus Tessin d.y.

-       Genom ombyggnaden skulle Sveriges roll som stormakt förstärkas, bland annat genom en ny stilig entré mot Strömmen och Norrmalm. Inspirationen kom från Tessins resor till Italien. För just norra valvet kan man till exempel se tydliga likheter med vestibulen till Palazzo Farnese i Rom, säger Berit Edling, slottsintendent vid Ståthållarämbetet.

Inventeringar efter branden 1697 visade att skadorna på valvet var små. Ett par mindre renoveringar genomfördes likväl i samband med denna. Därefter står platsen orörd till 1840-talet då flera renoveringar görs. Den senaste renoveringen påbörjades på 1930-talet, då av slottsarkitekt Ivar Tengbom.

-       Tengboms renovering avbröts dock 1939, antagligen på grund av andra världskrigets utbrott. Därefter har ingenting hänt här. Det är också förklaringen till att vi hade ett omfattande arbete framför oss då vi satte igång 2012, säger Erik Kampmann, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Konservering av skulpturer

För att veta hur man skulle gå till väga startade Statens fastighetsverk och Ståthållarämbetet en ordentlig översyn av valvets historik och nuvarande skick 2012. Undersökningarna visade att samtliga ytskikt behövde målas och att basrelieferna, det vill säga gipstavlorna ovanför portar och dörröppningar, behövde konserveras.

-       Vi upptäckte också att det fanns sprickbildningar i anslutning till de gjutjärnsförstärkningar som i mitten av 1800-talet monterades på kolonnerna. För att förhindra fortsatt sprickbildning har vi demonterat en del gjutjärnsdelar och rostskyddsbehandlat dem. På ett kolonnpar har vi också ersatt gjutjärnet med nyhuggen sandsten, säger Erik Kampmann.

Norra valvets restaurering färdigställdes till Hans Majestät Konungens 70-årsdag i slutet av april. Strax efter midsommar öppnades valvet för stockholmare och turister.    

För mer information kontakta:

Erik Kampmann, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk, 010 478 72 47, erik.kampmann@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare vid Statens fastighetsverk, 070 333 71 87, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder:

http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk