Statens fastighetsverk visar vägen mot mer energieffektiva kulturmiljöer

Publicerat

Under drygt ett år har Statens fastighetsverk, tillsammans med Sustainable Innovation, utvärderat nya lösningar för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Arbetet som bland annat studerat avancerad värmestyrning, effekten av LED-belysning och bättre avfuktningsmetoder visar att det finns mycket energieffektivitet att vinna. För att sprida kunskapen vidare publicerar Statens fastighetsverk nu informationsblad som kan fungera som vägvisare för branschen.

Projektet, som pågått från januari 2014 till juni 2015, har bland annat berört energieffektiv avfuktning, introduktion av LED-belysning i kulturmiljöer, effekt- och värmestyrning och kompletteringslösningar för fönster. Genom otaliga tester och undersökningar i kulturhistoriskt intressanta byggnader som t ex Hessensteinska palatset på Riddarholmen och Kina slott har Statens fastighetsverk och Sustainable Innovation vunnit värdefull kunskap att bygga vidare på.

-       Vi ser t ex att bättre övervakning av elslingorna för issmältning av stuprör och takfötter kan spara mycket energi. Det råder inget tvivel om att det finns många områden för att öka energieffektiviseringen, säger Mikael Gustafsson, energispecialist vid Statens fastighetsverk.

Informationsblad som vägvisare

För att sprida kunskapen vidare publicerar Statens fastighetsverk nu ett antal informationsblad, en slags vägvisare för branschen till mer energieffektiva kulturmiljöer.

-       Informationsbladen gör inte anspråk på att vara heltäckande. En av utmaningarna när man arbetar med kulturhistoriskt värdefulla miljöer är just att situationerna är så varierande. Likväl finns här mycket kunskap att hämta. I de fall kulturmiljön påverkas är det viktigt att involvera en antikvarisk expert redan på planeringsstadiet, säger Mikael Gustafsson.

Prisas för sitt arbete

Den 1 december fick Statens fastighetsverk ta emot utmärkelsen ”Årets energirådgivare” av föreningen EnergiRådgivarna. Priset går till en person och en aktör i Sverige som inspirerar för att fortsätta kampen för en hållbar, resurssnål livsstil. I motiveringen till Statens fastighetsverk står bl a: ”En aktör som inte är främmande för att testa nya och oprövade lösningar trots att de arbetar med gamla hus och – framför allt – de delar med sig av sina kunskaper både muntligt, skriftligt och i seminarieform. De visar att man kan sänka energianvändningen utan att förfula husen”.

-       Vi är både stolta och glada över priset. Hållbarhetsfrågan är central för oss på Statens fastighetsverk och det här är ett bevis för att det arbete vi bedriver gör skillnad. Den som arbetar med energieffektivisering i kulturmiljöer måste vara såväl uppfinningsrik som envis. En av hemligheterna till att vi hela tiden vinner ny kunskap är frågan; ’Går det att göra på ett bättre sätt?’, säger Björn Anderson, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Gustafsson, energispecialist Statens fastighetsverk, 010 478 73 83, mikael.gustafsson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder:

http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Informationsblad för energieffektivisering i kulturmiljöer:

http://www.sfv.se/sv/om-oss/uppdrag/miljo-och-energi/sust/

Årets Energirådgivare 2015:

http://www.energiradgivarna.com