Statens fastighetsverk stärker ledningen med nio nya direktörer

Publicerat

Inom Statens fastighetsverk (SFV) pågår ett förändringsarbete som bland annat tydliggör organisationen, stärker ledarskapet och utvecklar verksamheten samt förvaltningskulturen i myndigheten. Ett led i detta är rekryteringen av direktörer som ska ingå i generaldirektör Ingrid Eiken Holmgrens ledningsgrupp. Direktörerna har tillträtt sina uppdrag successivt och från och med oktober är samtliga på plats.

Den 1 januari 2019 införde Statens fastighetsverk en ny organisation för att skapa ökad tydlighet med nya avdelningar och staber. En nyinrättad befattning som rättschef leder en kvalitetssäkrande och samordnande funktion, Ledningsstöd, som bl.a. ansvarar för rätts- och säkerhetsfrågor samt myndighetens arbetssätt. Organisationsförändringen föregicks av ett omfattande arbete där även medarbetare i verket var involverade. Kravprofiler utarbetades för samtliga chefsbefattningar och det ställdes mycket höga krav på bl.a. ledarskapserfarenhet.

-       Jag välkomnar våra nya direktörer till Statens fastighetsverk och är väldigt glad över all erfarenhet som knyts till myndigheten och till min ledningsgrupp. De passar väl in SFV:s nya organisation som tydligare ska spegla SFV:s hela verksamhet och samtidigt ge förutsättningar för en väl fungerande styrning och intern kontroll, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Direktörerna som utgör Ingrid Eiken Holmgrens ledningsgrupp är:

Jan Olov Westerberg

, tillträdde den 1 april tjänsten som fastighetsdirektör för Jord och Skog samt fastighetsområdena Uppsala, Karlsborg, Göteborg och Syd. Jan Olov Westerberg har bland annat varit myndighetschef på Naturhistoriska riksmuseet och chef inom länsstyrelsen i Norrbotten.

Peter Wallin

tillträdde tjänstensom fastighetsdirektör den 20 maj. I hans ansvarsområde ingår Centrala Stockholm, Teatrarna, Djurgården och Ulriksdal. Peter Wallin har arbetat i den statliga sektorn hela sitt yrkesliv och har lång erfarenhet från SFV bl.a. som fastighetschef och som tillförordnad fastighetsdirektör det senaste året.

Åsa Welander

tillträdde som fastighetsdirektör den 1 september. I hennes ansvarsområde ingår Regeringsbyggnader, Utrikes, Stockholms slott och Förvaltningsstaben. Åsa Welander kommer närmast från rollen som förvaltningschef på Specialfastigheter. Dessförinnan har hon haft chefsuppdrag vid flera olika fastighetsbolag.  

AnnaKarin Wiberg

är direktör och chef för Projekt- och specialistavdelningen. Annakarin Wiberg har varit utvecklingsdirektör i SFV sedan 2016 och har tidigare haft olika chefsuppdrag inom fastighetsförvaltning och affärsutveckling.

Katarina Bernhardsson

tillträdde tjänsten som HR-direktör för HR-staben den 1 april. Katarina Bernhardsson har lång erfarenhet av HR-arbete inom staten och kommer närmast från rollen som personalchef i Näringsdepartementet.

Andreas Lidfeldt

tillträder som CIO och direktör för IT och digital utveckling under oktober 2019. Andreas Lidfeldt är för närvarande IT-chef på Sveaskog där han började 2003 och har där även haft olika roller som verksamhetsutvecklare och projektledare.

Dan Svanell

tillträdde tjänsten som kommunikationsdirektör den 12 augusti. Dan Svanell har bred erfarenhet från media, politik och statsförvaltning. Närmast kommer Dan från Hallvarsson &Halvarsson där han arbetat som politisk analytiker och Public Affairs-konsult.

Mats Wikström

tillträdde som finansdirektör den 1 augusti och är också utsedd till generaldirektörens ställföreträdare från samma datum. Mats Wikström har tidigare bland annat varit generaldirektör på Ekonomistyrningsverket. Närmast har han arbetet som konsult, bl.a. med uppdrag från stora statliga myndigheter.

Mats Wiberg

tillträdde tjänsten som rättschef och chef för Ledningsstöd i december 2018. Mats Wiberg har lång erfarenhet från arbete i Regeringskansliet där han bland annat varit rätts- och expeditionschef. Han har även arbetat i domstol.  

För mer information kontakta:

Maria Uggla, presskontakt Statens fastighetsverk, 010 478 72 47, maria.uggla@sfv.se

Pressbild:

https://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk