Statens fastighetsverk söker anhöriga till omkomna i flodvågskatastrofen

Publicerat

Anhöriga till dem som miste livet i flodvågskatastrofen 2004 i Sydostasien är välkomna att lämna samtycke till att namn graveras in på minnesvården över de omkomna. Senast den 1 oktober vill Statens fastighetsverk ha besked om samtycke för att namnen ska hinna komma med i år.

543 svenskar omkom i flodvågskatastrofen i Sydostasien. Minnesvården Gravitational Ripples, som finns på Djurgården i Stockholm, har rests till minne av de omkomna. Namnen på dem som miste livet graveras in löpande så länge anhöriga hör av sig.

- När minnesvården invigdes i juni i år fanns 323 namn ingraverade. Sedan dess har vi fått in samtycke att gravera in nästan 30 nya namn, säger Vanja Knocke på Statens fastighetsverk, projektledare för uppförandet av minnesvården.

Hon hoppas att fler anhöriga ska hörsamma uppmaningen och meddela sitt samtycke senast 1 oktober så nya namn kan komma på plats under hösten. Namnen graveras in i Danmark där konstnären Lea Porsager som skapat minnesvården har sin ateljé. Så länge nya samtycken lämnas graveras nya namn in på minnesvården. Det kommer att ske samlat vid några tillfällen även efter denna höst.

Över 1000 personer besökte minnesvården invigningsdagen den 5 juni och på Nationaldagen. Därefter var minnesvården stängd under sommaren för att gräs och växtlighet skulle få etablera sig ordentligt. Efter den torra sommaren behövde minnesvården ytterligare tillväxt, men öppnade åter för allmänheten den 3 september.

Den som vill ha med nya namn är välkommen att maila till minnesvarden@sfv.se eller gå in på:https://sfv.se/sv/fastigheter/pagaende-byggprojekt/stockholm/minnesvard/namn-vid-minnesvard/

För mer information kontakta:

Vanja Knocke, projektledare Statens fastighetsverk, 010 478 74 11, vanja.knocke@sfv.se

Maria Uggla, presskontakt Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, maria.uggla@sfv.se

Pressbilder

http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Genom staten är du, tillsammans med tio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.