Statens fastighetsverk inför ansvarskod för leverantörer

Publicerat

Statens fastighetsverk (SFV) har tagit fram en ansvarskod som ska gälla för leverantörer, inklusive konsulter och entreprenörer som arbetar på uppdrag av SFV. Ansvarskoden ingår från årsskiftet som avtalsvillkor i alla annonserade upphandlingar.

- Statens fastighetsverk arbetar på medborgarnas uppdrag och vi vill samverka med seriösa och ansvarstagande leverantörer. Ansvarskoden definierar viktiga krav och förväntningar på detta samarbete. Vi vill bygga ömsesidigt förtroende och föra en konstruktiv dialog med våra leverantörer i de här frågorna, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Ansvarskoden ingår från 1 januari 2019 som avtalsvillkor i alla annonserade upphandlingar. Den ska också användas som underlag för dialog vid startmöten i till exempel ramavtalstilldelning och byggprojekt. Övriga leverantörer förväntas också respektera koden och föra en dialog med Statens fastighetsverk om utmaningar och möjligheter.

Ansvarskoden innehåller bland annat krav på affärsetik, miljö och arbetsvillkor. Koden bygger på den statliga värdegrunden samt på konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, antikorruption och miljö.

- Den är en del i arbetet med att bidra till de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030 och att konkretisera Statens fastighetsverks hållbarhetspolicy, säger Anna Åström, hållbarhetschef på Statens fastighetsverk.

SFV vill vara tydliga med myndighetens krav och värderingar inom viktiga områden som bidrar till en hållbar utveckling. En del i det handlar om att motverka oegentligheter, all form av korruption samt jäv och intressekonflikter.

I början av nästa år startar arbetet med att förankra ansvarskoden hos Statens fastighetsverks leverantörer.

Vill du läsa mer om ansvarskoden gå in på: www.sfv.se/hallbarhetsarbete För mer information kontakta:

Anna Åström, hållbarhetschef, Statens fastighetsverk, 010-478 72 82, anna.astrom@sfv.se

Maria Uggla, presskontakter, Statens fastighetsverk, 010-478 76 00, maria.uggla@sfv.se