Statens fastighetsverk ger hyresrabatt till hyresgäster i utsatta branscher

Publicerat

Statens fastighetsverk ger hyresgäster inom sällanköpshandel, hotell och restaurangverksamhet samt vissa övriga verksamheter tillfällig hyresrabatt med 50 procent under coronakrisen.

- Jag är glad att Statens fastighetsverk kan stötta våra lokalhyresgäster och erbjuda hyresnedsättning inom ramen för regeringens förordning om hyresrabatt. För att underlätta finns också möjlighet att erbjuda månadshyra istället för kvartalshyra och anstånd med hyresinbetalningen, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Den första hyresgästen som Statens fastighetsverk kunde göra ett avtal med om hyresrabatt är Teater Galeasen på Skeppsholmen.

- Vi är väldigt tacksamma över den nödvändiga hyresnedsättningen som vi nu har fått för kvartal två. Det betyder mycket i en tid då vår bransch är hårt ekonomiskt utsatt troligen för en lång tid framöver, säger Sophia Artin, teaterchef för Teater Galeasen.

Under den pågående coronakrisen har regeringen beslutat om flera åtgärdspaket för att stötta företag i utsatta branscher. Ett sådant initiativ är den tillfälliga rabatten för fasta hyreskostnader. Förutsättningarna för stöd för en tillfällig rabatt regleras i förordning (2020:237), som också reglerar vilka branscher som berörs samt maximala ersättningsnivåer samt vilka övriga villkor som gäller.

Den maximala hyresrabatten enligt regeringens beslut är 50 procent. Hyresgäst som var i ekonomiska trångmål den 31 december 2019 omfattas inte av hyresrabatten. Statliga myndigheter är generellt undantagna i förordningen inklusive de som har kostnadshyra.

Prioriterad uppgift

- Den samhällskris som just nu pågår, innebär en stor belastning på många företag och genom detta skapas en risk för samhällets uthållighet. Statens fastighetsverk har som statlig myndighet och hyresvärd ett stort ansvar för att regeringens åtgärder snabbt ska kunna nå de stödberättigade hyresgästerna. Hanteringen av hyresrabatten, är en prioriterad uppgift för hela myndigheten, avslutar Ingrid Eiken Holmgren.

Statens fastighetsverk kommer att bevilja de hyresgäster som uppfyller regeringens krav och som ansöker om detta 50 procent hyresrabatt för perioden 1 april – 30 juni 2020

Kontakta SFV

Hyresgäst hos Statens fastighetsverk som ingår i de branscher som regeringen utpekat är välkommen att kontakta Statens fastighetsverk för ett samtal om hyresrabatten och en ansökan via sin kontaktperson (förvaltare). Det finns också kontaktinformation på www.sfv.se/hyresgast.

Regeringens förordning samt en lista över branscher som kan vara aktuella för hyresrabatt finns på regeringens hemsida: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/regeringen-har-beslutat-om-tillfallig-rabatt-for-fasta-hyreskostnader-i-utsatta-branscher/

Det tillfälliga stödet gäller för närvarande hyresperioden 1 april – 30 juni 2020. Länsstyrelsen i Västra Götaland koordinerar stödhanteringen mellan länsstyrelserna. Mer information om finns på länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html

För ytterligare information kontakta:

Maria Uggla, presskontakt Statens fastighetsverk, 010 478 72 47, maria.uggla@sfv.se. Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med nio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.