Statens fastighetsverk förordar återgång till ursprunglig färg på residenset i Härnösand

Publicerat

Statens fastighetsverk (SFV) föreslår att färgsättningen av fasaderna på residenset i Härnösand återfår sin ursprungliga ljusa nyans. Byggnaden har särskild arkitekturhistorisk betydelse som en av de första nyklassicistiska byggnaderna i Sverige. Att gå tillbaka till den ursprungliga färgsättningen skulle göra att residenset återfår sitt rätta värde inom svensk arkitekturhistoria.

När Härnösandsborna i slutet av 1700-talet skulle få ett nytt residens opponerade sig dåvarande landshövding Karl Bunge mot originalritningarna på en träbyggnad och önskade "en mer prydlig, anständig och warachtig" byggnad. Med stöd av kungen drev Bunge igenom att istället bygga ett residens i sten med Olof Tempelman som arkitekt. De nya ritningarna godkändes av kung Gustav III, på Stockholms slott i januari 1785.

När residenset stod klart 1790 var fasaden som höjde sig över den röda trästaden sobert vitgrå. Vid en fasadrenovering 1929-30 ändrades färgsättningen av okänd anledning till gula fasader och vitmålade detaljer. Kontrasterna mellan gult och vitt har sedan förstärkts vid senare ommålningar under 1900-talet, vilket resulterat i nuvarande mycket mörka gula nyans, med starkt kontrasterande fasaddetaljer i vitt.

-       Residensets fasader hade ursprungligen en enhetlig, mycket ljus kulör, med fönster och sockel i grått och med svart tak. Färgsättningen av fasaden var betydelsefull för det nyklassicistiska, den stil som försökte efterlikna antiken och som på den tiden var helt ny, säger Per-Anders Johansson, Statens fastighetsverk.

Residenset introducerade den nyklassicistiska stilen i Sverige

Residenset är en av Härnösands viktigaste byggnader, det är också ett av arkitekt Olof Tempelmans främsta verk och den byggnad som introducerade den nyklassicistiska stilen i Sverige. Byggnaden har därför en särskild arkitekturhistorisk betydelse.

-       Den nuvarande färgsättningen är problematisk både av arkitektoniska och pedagogiska skäl. Den gula färgen stämmer helt enkelt inte överens med residensets arkitektur. Vi anser därför att det är väl motiverat att återskapa den färgsättning som byggnaden ursprungligen hade, säger Per-Anders Johansson.

Efter noggranna undersökningar av fasaderna på Härnösands residens och påföljande seminarium med flera inbjudna specialister har Statens fastighetsverk beslutat förorda en återgång till den ursprungliga färgsättningen av Härnösands residens. I slutet av veckan lämnar SFV in ansökan till Riksantikvarieämbetet parallellt med en bygglovsansökan till Härnösands kommun.

Bakgrund

Frågan om färgsättning aktualiserades då fasaden var i stort behov av renovering. Residensets tegelmurar har sedan 1950-talet en kalkcementputs med tilltagande mikrosprickor. Under renoveringen som påbörjades i april och ska pågå året ut, kommer den befintliga slätputsen att tas ned och ersättas med en traditionell kalkputs som avfärgas med kalkfärg. SFV:s ambition är att kunna bevara partier av det profilerade listverket genom renovering. Mer om fasadrenoveringen på: http://www.sfv.se/sv/fastigheter/pagaende-byggprojekt/vasternorrlands-lan-y/fasadrenovering-harnosands-residens/

För mer information, kontakta:

Per Anders Johansson, projektledare och kulturarvsspecialist Statens fastighetsverk, 010 478 78 38, per-anders.johansson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 070 333 71 87, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder:

http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk