Start för internationell tävling om minnesvården för flodvågen 2004

Publicerat

I oktober 2015 fick Statens fastighetsverk i uppdrag av regeringen att, i nära samarbete med Statens konstråd, ansvara för utformningen av en minnesvård över flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004. Nu kan svenska och internationella konstnärer anmäla intresse för att tävla om dess konstnärliga gestaltning. Vem som vinner tävlingen, som sker i två steg, avslöjas i december 2016. Ett år senare ska minnesvården stå klar på Södra Djurgården i Stockholm.

Den 26 december 2004 drabbades Sydostasien av en av världshistoriens största naturkatastrofer. En kvarts miljon människor miste livet. 543 dödsoffer och cirka 1 500 skadade var svenskar. I samband med 10-årsminnet av händelsen bestämde den svenska regeringen att skapa en minnesvård efter flodvågskatastrofen.

En viktig utgångspunkt för uppförandet av minnesvården är den rapport som regeringens samordnare presenterade i våras och som bygger på samtal med efterlevande och anhöriga. Gruppens sammanfattande önskan är att minnesvården ska bli en vacker och värdig mötesplats, inte bara för sorg och kontemplation utan också en plats som förmedlar värme, hopp och förtröstan.

-   Vi är stolta över förtroendet att få uppföra minnesvården och hoppas att den ska motsvara de anhörigas och närståendes förväntningar. Två av tävlingsjuryns åtta medlemmar representerar gruppen och jag ser fram emot att tillsammans med dem få genomföra tävlingen, säger Vanja Knocke, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Internationell tävling

För bästa möjliga gestaltning arrangerar Statens fastighetsverk och Statens konstråd nu en internationell tävling om utformningen av minnesvården, i samråd med Sveriges Arkitekter. Den första tävlingsfasen inleds nu och pågår till 10 mars. Det är en prekvalificering där svenska och internationella konstnärer anmäler intresse för att delta i tävlingen. De kan välja att tävla som enskild konstnär, som konstnärsgrupp eller som konstnär i samverkan med en landskapsarkitekt. Preliminär budget för den konstnärliga gestaltningen i sig är ca 3,7 miljoner kronor.

-   Med en stor budget för konsten får konstnärer verkligen en möjlighet att tänka visionärt. I det här projektet formar den konstnärliga visionen platsen, säger Lotta Mossum, curator på Statens konstråd.  

I slutet av april utser arrangörerna de fem enskilda konstnärer eller grupper som går vidare till fortsatt tävling. Dessa har sedan fyra månader på sig att färdigställa sina tävlingsförslag. I december 2016 utser juryn vilket av de fem förslagen som har vunnit tävlingen och vilken konstnär eller grupp som får i uppdrag att genomföra gestaltningen. Eftersom namnen bakom tävlingsförslagen är anonyma också för juryn är det först i detta skede som de vet vilken konstnär som vinner.

Om allt går som planerat kommer minnesvården att stå klar i december 2017.

Tävlingsjuryn

Tävlingsjury består av åtta personer varav två representerar efterlevande och anhöriga;

  • Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, kulturarvsspecialist Statens fastighetsverk (ordförande)
  • Gunnar Björkman, parkchef Kungliga Djurgårdens förvaltning
  • Jonas Dahlberg, konstnär, står bl a bakom Utøyamonumentet
  • Josefine Fredriksson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen
  • Anders Kling, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Lotta Mossum, curator Statens konstråd
  • Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet
  • Maria Stigsson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen

Naturskönt läge på Djurgården

Minnesvården kommer att uppföras vid Blockhusudden på Södra Djurgården, en del av Nationalstadsparken. Platsen ligger i närheten av Thielska galleriet. Här finns äldre fruktträd, en lund av gamla ekar och lindar, hassel, körsbär och björk samt en bergsknalle som ger skydd. I öster skymtar Saltsjön. Området är lättillgängligt med buss eller bil från de centrala delarna av Stockholm.

-   Det är verkligen en vacker och rofylld plats som regeringens utredare har valt ut. Det ska bli väldigt spännande att se hur de tävlande i sina förslag väljer att samspela med omgivningen, säger Vanja Knocke.

För information om projektet i dess helhet, kontakta:

Vanja Knocke, projektledare Statens fastighetsverk, 010 478 74 11, vanja.knocke@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 070 333 71 87, asa.carlberg@sfv.se

www.sfv.se

För information om projektets konstnärliga planering/utförande, kontakta;

Lotta Mossum, curator Statens konstråd, 08 440 12 96, lotta.mossum@statenskonstrad.se

Amelie Lind, kommunikationschef Statens konstråd, 073 904 32 34, amelie.lind@statenskonstrad.se

www.statenskonstrad.se

Pressbilder:

http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Underlag för den som vill tävla:

www.statenskonstrad.se/flodvag