Renoveringen av Kronobageriet klar - Scenkonstmuseets nyrenoverade lokaler redo att fyllas med upplevelser

Publicerat

I juni 2014 påbörjade Statens fastighetsverk (SFV) en interiör renovering och ombyggnad av Kronobageriet, en av Stockholms äldsta industrier. Lokalerna, som inte renoverats sedan Musikmuseet flyttade in i slutet av 1970-talet, var slitna och inte längre funktionella. I samarbete med sin hyresgäst Scenkonstmuseet har SFV funnit lösningar som kommer att berika besökarnas upplevelser då Scenkonstmuseet slår upp sina portar hösten 2016.

Den viktigaste utmaningen för Statens fastighetsverk under renoveringen har varit att skapa ett bättre flöde för museets besökare. Genom att flytta museets entré till byggnadens mitt har såväl synlighet som logistik förbättrats.

-       Tidigare gick museets besökare in via byggnadens norra trapphus och många hade svårt att hitta rätt. För oss var det självklart att gårdssidan fortsatt skulle fungera som entrésida men genom att flytta entrén till byggnadens mitt vann vi många fördelar. Bättre synlighet, bättre flöde mellan salarna och en värdig entré för samtliga besökare, säger Anna Ahlberg, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Avvägd mix mellan 1600-tal och 1970-tal

Kronobageriet, som började byggas i mitten av 1600-talet, är en av Sveriges bäst bevarade industrier. Här bakades det bröd, i huvudsak för militären, i över 300 år. Runt om i byggnaden finns detaljer som minner om detta; gångjärnshållare, smidda krokar för bröd, plankdörrar, eldstadsluckor och en mjölstört.

Senast en ordentlig ombyggnad gjordes var i slutet av 1970-talet. Byggnaden hade då stått tom under en längre tid och skulle förvandlas till museum för dåvarande Musikmuseet. Ombyggnaden 1976-78 var vågad och modern för sin tid. Arkitekturen uppmärksammades och vann priser. Samtidigt fanns det kritiska röster som ansåg att man under ombyggnaden inte tagit tillräcklig hänsyn till det unika kulturarvet.

-       Inför renoveringen har vi haft många diskussioner kring hur vi på bästa sätt ska bevara och lyfta fram byggnadens ursprungliga kvaliteter – det är verkligen en otroligt fin gammal magasinsbyggnad - samtidigt som vi låter den lite råare 1970-talsarkitekturen ta plats, säger Anders Bodin, kulturarvsexpert vid Statens fastighetsverk.

Idag märks 1970-talet till exempel genom de rosa väggarna, de stänkmålade konstverken runt hissarna samt de många glasade dörrarna som antingen fått följa med från 70-talet eller nytillverkats i samma stil. I övrigt handlar renoveringen - som förutom den nya entrén är helt interiör - om en förbättring av ytskikt, logistik, inomhusklimat, tillgänglighet och säkerhet. Besökare kommer också få bättre service i form av fler rum för workshops, matsäcksrum för skolklasser, bättre kapprum och fler toaletter.

Plats på scen för Scenkonstmuseet

Efter att renoveringen är klar är det en spännande tid som nu tar vid för Scenkonstmuseet; att på plats i de nya lokalerna skapa ett upplevelsecenter för scenkonsten.

-       Från nu och fram till öppnandet nästa höst ska vi skapa ett helt nytt museum för stockholmare och turister - ett upplevelsecenter inom musik, dans och teater med tydliga kopplingar till samtida kultur. Målen är högt ställda: att bli ett av de ledande museerna inom scenkonsten i Europa. Spektakulära kombinationer av interaktivitet och föremål kommer att möta publiken. Vi ser fram emot att öppna Scenkonstmuseet, säger Daniel Wetterskog, museichef vid Scenkonstmuseet.

När Scenkonstmuseet öppnar hösten 2016 kommer publiken att möta en helt ny huvudutställning, tillfälliga utställningar och internationella gästspel. I linje med den nya verksamheten tar museet också ett nytt grepp om den publika programverksamheten och den pedagogiska verksamheten för barn och ungdomar.

Scenkonstmuseet är ett statligt museum som ingår i Musikverket.

Fakta Kronobageriet

Kronobageriet, beläget vid Sibyllegatan nära Nybroviken i Stockholm, är en av Sveriges bäst bevarade industrier. Byggnaden består av tre byggnadskroppar från två tidsperioder. Den södra och norra delen är från 1600-talets mitt medan den mellersta delen byggdes på 1720-talet.

Byggnaden uppfördes som Kronobageri men kom med tiden även att fungera som proviantbod, brännvinslager och gymnastiksal. Utöver att förse flottan med bröd levererade man senare också till sjukhus och övriga regementen i Stockholm. Produktionstakten var hög. Man arbetade i treskift och här bakades 30 ton bröd per dygn.

Bageriverksamheten upphörde 1958. Då hade verksamheten varit aktiv i över 300 år. Efter nedläggningen stod byggnaden i stort oanvänd fram till 1976 då man påbörjade ombyggnaden för Musikmuseet. Stora förändringar genomfördes då såväl interiört som exteriört.

För mer information kontakta:

Anna Ahlberg, projektledare Statens fastighetsverk, 010 478 70 61, anna.ahlberg@sfv.se

Anders Bodin, kulturarvsexpert Statens fastighetsverk, 010 478 70 16, anders.bodin@sfv.se

Daniel Wetterskog, museichef Scenkonstmuseet, 08 519 567 18, daniel.wetterskog@musikverket.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder:

http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk