Renoveringen av Härnösands residens tar paus under vintern

Publicerat

I mitten av april påbörjade Statens fastighetsverk (SFV) en omfattande exteriör renovering av Härnösands residens. Detta för att ge residenset en välmående fasad med ny puts, nytt plåttak och renoverade fönster med energiglas. Under arbetets gång har delar av det avancerande putsarbetet dragit ut på tiden. Målet var att arbetena skulle avslutas i slutet av november. För att inte riskera frostskador i putsen låter SFV arbetet vila under vintern för att återupptas under senvåren och avslutas i sommar.

I mitten av den här veckan tas byggställningarna runt Härnösands residens tillfälligt ned. Tyvärr är det inte ett färdigrenoverat residens som kommer att möta Härnösandsborna då täckelsen faller.

-       Renoveringsarbetet har gått bra och vi är nöjda med resultatet så här långt. Att vi inte har lyckats med vår målsättning att vara klara i slutet av november är naturligtvis tråkigt. Samtidigt får vi aldrig tumma på kvaliteten i ett sådant här projekt, säger Bengt Skoglund, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk. Skälet till förseningen är projektets tidskrävande och komplicerade putsarbeten samt utformningen av de profilerade listverken, också de i puts.

Det som återstår i projektet är kalkmålningen av residensets nya puts, i den ljusa kulör som valts ut, samt slutmålning av det nya plåttaket. Att inte stressa på med kalkmålningen då vintern närmar sig är ett väl övervägt val.

-       Kalkmålningen vi påför består av pigment och kalkpasta uppblandat med stora mängder vatten. Om vi valt att fortsätta finns en stor risk att putsen skulle få frostskador i samband med kalkavfärgningen. Det är uttorkningen av den stora vattenmängden, cirka 2 500 liter vatten på fasaden, som är alldeles för riskabel. Vi måste därför ha tålamod och invänta ett varmare och mer stabilt väder, säger Per-Anders Johansson, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Färdigrestaurerade vapensköldar

Den som har vägarna förbi Stora Torget i vinter kan dock redan nu se en försmak av hur fint residenset kommer att bli då allt är klart. Residensets fönster är renoverade och de två vapensköldarna färdigkonserverade med gott resultat. Vapensköldarna är placerade högt upp på fasaden, den ena mot torget och den andra mot Nattviken.

-       På långt håll ser vapensköldarna helt lika ut med sina tre kronor och en omgivande krans. Vid närmare betraktelse är de dock helt olika. Vapenskölden som sitter mot torget är utförd i sandsten och har en eklövskrans med ekollon. Den andra skölden, som vetter mot Nattviken, är istället utförd i trä och har en krans av olivkvistar. Trots betydande efterforskningar har vi inte fått fram varför de är olika, säger Per-Anders Johansson.

Renoveringen av residenset i Härnösand beräknas återupptas under senvåren 2017 och vara klart under sommaren.

För mer information kontakta:

Per-Anders Johansson, projektledare Statens fastighetsverk, 070 796 70 38, per-anders.johansson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder:

http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk