Omfattande förnyelse av Lindboskén i Uppsala Botaniska trädgård

Publicerat

Imorgon fredag inleder Statens fastighetsverk trädfällningen i ett omfattande trädförnyelsearbete i Botaniska trädgården i Uppsala. 128 sjuka och skadade parklindar kommer att fällas för att till våren ersättas av 144 nya lindar. I samband med trädförnyelsen byts även dagens lindhäckar ut samtidigt som en del stenrännor, grus- och gräsytor läggs om.

Skälet till det omfattande trädförnyelsearbetet som Statens fastighetsverk, i nära samarbete med Uppsala universitet, nu påbörjar är stora skador på träden. Dessa yttrar sig bland annat i invuxen bark, sår och kräfta i trädkronorna och på stammarna, vilket gör träden sköra och svåra att sköta.

-       Vi arbetar aktivt med att vårda och bevara våra parker och trädgårdar. Efter att skadorna på flera parklindar i Lindboskén upptäckts, har vi och personalen i Botaniska trädgården haft dem under uppsikt. Tyvärr har tillståndet nu försämrats så mycket att vi måste förnya boskén. Detta för att den ska återfå sin form och bli säker och fin igen, säger Katrine Åberg, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk.

Parklindar som blev sjuka och skadade

Det är sammanlagt 128 parklindar som kommer att tas ned. 16 lindar är redan fällda. De 144 parklindarna planterades vid en omfattande restaurering av trädgården så sent som på 1970-talet.

-       Just de här träden levererades från samma plantskola som andra lindar som planterades i ett antal barockalléer vid den här tiden. Tyvärr har det visat sig att träden var av en dålig ”parklindstyp”, vilket skapat problem också på andra platser. De botaniska sortimenten i trädgården kommer däremot inte att beröras, säger Lena Löfgren Uppsäll, specialist i landskap och parkfrågor vid Statens fastighetsverk.

Arbetet är indelat i två etapper. I höst utförs trädfällningen, lindhäckar tas bort och schaktarbete samt nya växtbäddar utförs. Våren 2017 planteras sedan nya parklindar och häckar, en bevattningsanläggning slutförs och marken som bland annat består av grusytor, återställs så att den åter blir fin.

-       De nya parklindarna kommer att vara cirka 6-7 meter höga med ett stamomfång på cirka 25-30 cm. De kommer att uppbyggnadsbeskäras och formas så att de åter bildar en sammanhängande boské. Som vanligt får man ha lite tålamod då det kommer till träd, men eftersom lindarna är relativt stora då de planteras kommer här snart att bli riktigt fint igen, säger Lena Löfgren Uppsäll.

Vill du träffa vår expert och närvara då trädvårdsarbetet startar?

Fredagen den 16 september finns Lena Löfgren Uppsäll vid Statens fastighetsverk på plats vid lindboskén för att bevaka projektstarten och för att svara på journalisternas frågor. Varmt välkommen!

När:

fredagen den 16 september, kl 10.00

Var:

Lindboskén, Botaniska trädgården i Uppsala

För mer information kontakta:

Lena Löfgren Uppsäll, specialist landskap och parkfrågor vid Statens fastighetsverk, lena.lofgren-uppsall@sfv.se

Mats Block, trädgårdsdirektör vid Uppsala universitet, 018 471 26 16, mats.block@botan.uu.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, asa.carlberg@sfv.se