Obelisken vid Stockholms slott snart på plats igen

Publicerat

Nu är fundamentet till obelisken vid Stockholms slott, som Statens fastighetsverk tog ned för renovering 2017, på plats. Den nedersta delen, postamentstenen, en bumling i bohusgranit på 40 ton har just levererats med lastbil från Bohuslän.

- Det känns bra att vi har kommit så här långt. Nästa steg blir att under den kommande en och en halv månaden bit för bit bygga upp en helt ny obelisk på sin gamla plats på Slottsbacken invid Storkyrkan, säger Magnus Roos vid Statens fastighetsverk, projektledare för renoveringsarbetena vid slottet.  

Obelisken uppfördes i granit, så kallad Stockholmsgranit, troligtvis från Ulfsunda. Den kom till som ett tack från Gustav den III till Stockholms borgerskap för deras vakthållning under ryska kriget 1788-1790.

Den ståtliga obelisken är nästan 30 meter hög inklusive bas och fundament och är utsmyckad med en toppsten, en så kallad pyramidion. Obelisken ritades av Jean Louise Desprez och grundlades 1788. Kungen fick aldrig se hela obelisken i all sin prakt eftersom han mördades på Kungliga Operan i mars 1792.

Kungens löfte infriandes

Efter kungens död fullföljde Gustav IV Adolf faderns löfte. Den 30 oktober 1800 avtäckte han obelisken och överlämnade den till borgerskapet.

Konstruktionen ansågs riskabel redan när obelisken uppfördes och skador uppstod troligen tidigt. Under 1900-talet gjordes flera säkringsförsök. Under 2000-talet har obeliskens kondition försämrats kontinuerligt. På grund av risk för nedfallande sten spärrade Statens fastighetsverk våren 2012 av ett område runt obelisken.

2017 togs obeliskens samtliga delar ner för att se över grundläggning liksom själva konstruktionen. Eftersom alla ursprungliga delar var skadade har nya delar huggits fram och ska nu monteras. Trappavsatsen som obelisken står på kom på plats tidigare i vår.

- Obelisken består av 17 granittrummor och väger sammanlagt cirka150 ton. Postamentstenen med sina 40 ton är det tyngsta blocket. Det finns flera utmaningar i att hantera stenblock av denna storlek och tyngd vid demontering, sågning, passning och montering. Nu fortsätter vi monteringen. I sommar ska vi ha den nyrenoverade obelisken tillbaka på sin plats, säger Magnus Roos.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Roos, projektledare Statens fastighetsverk, 010 478 73 17, magus.roos@sfv.se

Maria Uggla, presskontakt Statens fastighetsverk, 010 478 72 47, maria.uggla@sfv.se

Pressbilder:

https://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk