Nybyggd trappa ger fler möjlighet att besöka Roggeborgen i Strängnäs

Publicerat

Under juni börjar Statens fastighetsverk bygga en utrymningstrappa i Rikssalen i Roggeborgen i Strängnäs där Gustav Vasa enligt traditionen valdes till kung den 6 juni 1523. Bygget beräknas vara klart i vinter och gör det möjligt för 120 personer att vistas samtidigt i Rikssalen. Idag kan bara 15 personer samlas i salen på grund av brist på utrymningsvägar.

- Samtidigt som utrymningstrappan byggs mellan Rikssalen på plan fyra och nödutgången i källaren på plan ett förstärks ventilationen till och från Rikssalen med ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning på vinden, berättar Ulrika Gräns, teknisk förvaltare på Statens fastighetsverk.

Trappan utformas som en spiraltrappa av stål med steg klädda med ek eller matta. Den kommer att gå igenom de tre mellanliggande bjälklagen. I Rikssalen avgränsas trappan med ett tätt räcke av träpanel och trappan brandsäkras mellan våningsplanen med täta väggar och dörrar. Dessa kommer att målas så att de smälter in i rummens målning.

Projektet är ett samarbete med Kungliga biblioteket, som är hyresgäst.

- Det är en efterlängtad ombyggnad. Nu blir det möjligt för fler att se Rikssalen, rummet högst upp i huset där Gustav Vasa, enligt traditionen, valdes till kung för 497 år sedan, den 6 juni 1523, numera Sveriges nationaldag, säger Elin Andersson, ansvarig för Roggebiblioteket som är inrymt i 1400-talsborgen.

Stort kulturhistoriskt värde

Rikssalen ställdes i ordning som aula åt läroverket i Strängnäs på 1860-talet. Den nygotiska inredningen från 1800-talet har stort kulturhistoriskt värde. För att påverka detta så lite som möjligt är det endast en liten del av golvbjälklaget som rivs och en håltagning görs i taket, övriga ytskikt och byggnadsdelar lämnas orörda. I samband med övriga åtgärder kommer eventuella skador i Rikssalens dekorationsmålade tak att åtgärdas av konservator/dekorationsmålare. Förändringarna genomförs i samarbete med antikvarier.

Kortfakta om Roggeborgen

Roggeborgen intill Strängnäs domkyrka byggdes ursprungligen som bostad åt biskopen Kort Rogge (d. 1501), men framför allt har byggnaden under flera hundra år använts som skolbyggnad för stadens gymnasium. Sedan 1968 förvaltar Kungliga biblioteket Strängnäs läroverksbibliotek i borgen under namnet Roggebiblioteket. Samlingen består av ca 70 000 volymer från medeltid till nutid. Här finns också Kungliga bibliotekets bokbinderi.

Under årens lopp har Roggeborgen genomgått flera stora ombyggnader. De mest omfattande ägde rum 1715–1718 samt på 1860-talet. Vid restaureringen på 1800-talet försvann mycket av det medeltida från Roggeborgens interiör. Under 1960-talet installerades en hiss i huset och Rikssalen restaurerades. I samband med det upptäcktes några 1500-talsbrev under golvet.

För ytterligare information om Roggeborgen och om projektet, besök www.sfv.se.

Kontaktpersoner:

Ulrika Gräns, teknisk förvaltare, Statens fastighetsverk, 010 478 76 10, ulrika.grans@sfv.se

Maria Uggla, presskontakt Statens fastighetsverk, 010 478 72 47, maria.uggla@sfv.se

Elin Andersson, Kungliga biblioteket/ Roggebiblioteket, 010-709 30 88 elin.andersson@kb.se

Pressbilder:

https://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Fakta Roggebiblioteket:

https://www.kb.se/besok-och-anvand/roggebiblioteket.html