Nu invigs Bogesundslandet – ett av Stockholms största naturreservat

Publicerat

Nu inviger Statens fastighetsverk och Länsstyrelsen i Stockholms län ett av länets största naturreservat, Bogesundslandet. Ett tätortsnära och varierat naturområde med rik flora och fauna. Här finns bland annat ett kärr skyddat av EU:s Natura 2000-nätverk, 500 mycket skyddsvärda träd, klippbad, camping, golf och åkermarker som lär oss mer om 1700-talet. Det låter lite för bra för att vara sant. Nu ska det få förbli så.

Efter decennier av diskussioner om skyddsbehov för denna natur- och kulturrika plats har beslutet om naturreservatet Bogesundslandet vunnit laga kraft. Området ägs av svenska staten och förvaltas av Statens fastighetsverk. Bogesundslandet är ett populärt friluftsområde året runt och har dessutom en varierad flora och fauna väl värd att skydda.

- Vi är glada och stolta över att få medverka till att bevara denna vackra plats med historiska rötter ända ned i yngre järnåldern och en flora och fauna som lockar såväl till rekreation som till forskning, säger Johan Zetterberg, fastighetsdirektör vid Statens fastighetsverk.

Syftet med att göra ett naturreservat av Bogesundslandet är att bevara det 40 kvadratkilometer stora området nära Stockholm. Kulturmiljölandskapet ska bibehållas men också utvecklas då platsen har stor betydelse för friluftsliv, kulturmiljövård och naturvärden. I en del av området finns Dammstakärret som är utsett till Natura 2000-område, ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Bogesundslandets västra del har under lång tid upplåtits för skoglig forskning. Många planterade trädslag med varierat ursprung gör Bogesundslandet till en slags genbank.

- Det som är speciellt med Bogesundslandet är att det är ett så stort natur- och kulturområde så nära tätorten. De största naturvärdena är knutna till platsens ädellövsskogar. Här finns 500 särskilt skyddsvärda träd, främst ekar, som behöver omvårdnad. Gamla ekar är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden eftersom en stor mängd andra arter är beroende av dem, säger Mats Larshagen, projektledare och förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Bogesundslandet lockar många friluftsintresserade besökare. Just nu arbetar Statens fastighetsverk med att se över och förbättra informationen och tillgängligheten i området.

Invigning och pressvisning

Torsdag den 26 maj 12-15 invigs det nya Bogesundslandet. Vi inleder med en rundvandring i landskapet, sedan följer invigningstal av landshövdingen i Stockholms län, Chris Heister och fastighetsdirektör Johan Zetterberg, Statens fastighetsverk.

I samband med invigningen är du som journalist varmt välkommen! Vid intresse kontakta mats.larshagen@sfv.se

Kortfakta naturreservat

Det finns drygt 4 000 naturreservat i Sverige, varav 300 i Stockholms län. Genom naturreservaten skyddas värdefull natur för långsiktigt bevarande, det är ett av de viktigaste verktygen för att bevara biologisk mångfald. Både länsstyrelser och kommuner kan bilda naturreservat. Varje naturreservat är unikt och har sina egna föreskrifter för att bevara naturvärdena.

I Stockholms län förvaltar Statens fastighetsverk Bogesundslandet i Vaxholms kommun och Lovö naturreservat i Ekerö kommun.

Källa: Naturvårdsverket

Läs mer om naturreservatet på Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/vaxholm/bogesundslandet/Pages/default.aspx

För mer information se även www.sfv.se/bogesundslandet

För information om projektet i dess helhet, kontakta:

Mats Larshagen, projektledare och förvaltare, 010 478 73 76, mats.larshagen@sfv.se

Lars Lodin, fastighetschef Statens fastighetsverk, 010 478 73 92, lars.lodin@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 070 333 71 87, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder:

http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk