Nedräkning för Nationalmuseums renovering - Välkommen till "Öppet bygge"

Publicerat

Sommaren 2014 påbörjade Statens fastighetsverk en genomgripande renovering av Nationalmuseum i Stockholm. Med hjälp av modern teknik och innovationer utvecklas nu en fullt modern museibyggnad samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras – en komplex och spännande uppgift. Med cirka ett halvår kvar till överlämning kan man idag, även om mycket arbete återstår, börja skönja det fina resultatet. Detta vill vi dela med er.

Onsdagen den 3 maj bjuder Statens fastighetsverk in pressen till ”Öppet bygge” för att berätta om renoveringen, dess utmaningar och för att bjuda på en smygtitt.

Vi inleder med en kortare presentation och gör sedan en rundvandring i huset. Då det är ett pågående bygge måste alla som deltar ha full skyddsutrustning. För att ha möjlighet att ta fram rätt antal är vi tacksamma för OSA senast tisdagen den 2 maj. Uppge gärna skostorlek.

För mer information om tid, plats och program vänligen se bifogad formgiven inbjudan.

Varmt välkommen!