Helgopriset 2018 – Nomineringarna till Sveriges största arkitekturpris klara

Publicerat

Göteborgs rådhus, Kulturhuset Trappan i Vällingby, Gunnebo slott i Mölndal, Nationalmuseum och Värtaverket i Stockholm har alla chans att vinna Helgopriset 2018, Sveriges största arkitekturpris sett till prissumman på 150 000 kronor. Vem som står som segrare avslöjar Statens fastighetsverk vid en prisceremoni på Moderna Museet den 15 november.

Helgopriset, uppkallat efter arkitekt Helgo Zettervall, grundandes 1996 för att belöna skickligt genomförda restaureringar, kompletteringar, ombyggnader eller tillbyggnader av äldre byggnadsverk. Byggnaden ska ligga i Sverige men behöver inte ägas av staten eller det allmänna, den behöver heller inte vara kulturskyddad eller klassad som byggnadsminne. Däremot ska projektet vara färdigställt mellan 2013 och 2018 för att kunna delta i årets tävling.

- För Statens fastighetsverk som i sitt uppdrag bland annat har att förvalta och utveckla värdefulla kulturmiljöer är Helgopriset ett viktigt pris eftersom det uppmärksammar den svenska byggnadskonstens utveckling. Priset sätter ljus på skickliga arkitektoniska lösningar som på ett subtilt sätt väver samman historia med nutid, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

31 kvalitetsfulla bidrag

I år fick Statens fastighetsverk ta emot 31 bidrag och spännvidden bland förslagen var stor, allt från små precisa tillägg i en historisk miljö till mer omfattande restaureringsarbeten.

- Det har varit väldigt spännande att studera de inkomna bidragen, först det material som skickats in och därefter i detalj under de resor vi gjort till utvalda platser i Sverige. Över lag har kvaliteten varit väldigt hög vilket lett till många och långa diskussioner innan juryn kunde enas om vilka fem som skulle nomineras, säger Anders Bodin, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk, tillika juryordförande.

De fem nominerade förslagen – Göteborgs rådhus, Kulturhuset Trappan i Vällingby, Gunnebo slott i Mölndal, Nationalmuseum och Värtaverket i Stockholm – presenterar en bredd av uppgifter och en vid palett av angreppssätt. Gemensamt är att de alla är förebilder i konsten att restaurera och lägga till.

- Utöver att vara funktionellt och fullt utvecklat ska verket också öppna en dialog till vårt historiska arv vilket gör Helgopriset till något extra. Detta är arkitekturens ”Master class”, säger Anders Bodin.

Det är i år sjätte gången som Statens fastighetsverk delar ut Helgopriset. Priset utgörs av en plakett och en prissumma av 150 000 kr som fördelas mellan arkitekt och de som på ett avgörande sätt medverkat vid tillkomsten av kompletteringen. Årets vinnare avslöjas vid en prisceremoni på Moderna Museet i Stockholm den 15 november. Prisutdelningen föregås av ett seminarium med internationella talare kring prisets tema.

Nomineringar, motiveringar och seminarieprogram:

sfv.se/helgopriset

Jury

Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, specialist kulturarv, Statens fastighetsverk (ordförande)

Sven Göthe, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Riksantikvarieämbetet

Kerstin Barup, arkitekt SAR/MSA, professor em Restaureringskonst, Kungliga Konsthögskolan

Tomas Lewan, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Karin Gold Cox, enhetschef Kulturmiljöenheten, Statens fastighetsverk

Malin Myrin, vikarierande enhetschef Projektledningsenheten, Statens fastighetsverk

Karin Svenonius, arkitekt SAR/MSA, specialist kulturarv, Statens fastighetsverk

Fakta Helgopriset

Arkitekt Helgo Zettervall lämnade efter sig en stor och imponerande produktion, bland annat genom sina restaureringar av domkyrkorna i Lund, Skara och Uppsala. Statens fastighetsverk förvaltar Helgo Zettervalls fond och delar varje år ut ekonomiskt bidrag till behövande arkitekter. Utöver detta ska resterande medel enligt fondens stadgar främja svensk byggnadskonst. Det är bakgrunden till Helgopriset som delas ut med ett par års mellanrum och har en prissumma på 150 000 kronor. Prissumman skall användas för studier, resa eller annan kunskapsutveckling inom området och tanken är också att resultatet av detta ska tillgängliggöras för andra genom till exempel seminarier.

Tidigare vinnare av Helgopriset

2013 – Årsta kyrka, Stockholm

2008 – Östra magasinet vid Katrinetorps gård, Malmö

2004 – KTH:s bibliotek, Stockholm

2001 – Göteborgs konserthus

1996 – Alnarps ladugård

För mer information kontakta:

Anders Bodin, kulturarvsspecialist Statens fastighetsverk, 010-478 70 16, anders.bodin@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 070-333 71 87, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk