En ny årsring på Kalmar slott – så blir köket anno 2014

Publicerat

För första gången på 120 år får Kalmar slott, nordens bäst bevarade renässansslott, en tillbyggnad bestående av ett nytt kök. Ett kök som tillsammans med en interiör ombyggnad möjliggör en helt ny restaurangverksamhet på slottet. Idag, cirka tre månader före invigning, bjöd Statens fastighetsverk (SFV) på Öppet bygge för att visa upp hur det ska bli och på vilket sätt tillskotten höjer Kalmar slott som besöksmål.

2008 tog Statens fastighetsverk, tillsammans med Kalmar kommun, fram en gemensam utvecklingsplan för Kalmar slott. Redan då poängterades vikten av att genomföra en om- och tillbyggnad av kök och serveringsytor för att stärka besöksmålet och attrahera nya besökare. Nu, 2013-2014, har ombyggnaden kunnat realiseras tack vare EU-projektet Öppna portar, ett projekt som handlar om att utveckla fyra historiska besöksmål i sydöstra Sverige.

-         Det känns förstås fantastiskt att få addera en ny årsring på Kalmar slott. Med ett modernt tillagningskök och nya serveringsmöjligheter ges verksamheten helt nya möjligheter att möta sina besökare, dels i form av utbud men också genom att förlänga säsongen, säger Harald Pleijel, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Ombyggnaden innebär bland annat att ett källarvalv från Vasatiden har öppnats upp. Hit flyttas den del av serveringen som man tidigare haft i de känsliga och kulturhistoriskt värdefulla Gröna och Gyllene salarna. På detta sätt skyddas salarna mot slitage, brandrisken minskar och 1500-talsvalvet, som Statens fastighetsverk samtidigt tillgänglighetsanpassat, blir tillgängligt för alla.

-         Ombyggnaden har många positiva synergier. Restaurangverksamheten samlas på en plats, vi får ett modernt tillagningskök och med källarvalven adderar vi fler intressanta delar av slottet. Sammantaget höjs kvaliteten på vårt besöksmål ytterligare och vi kan lämna över slottet till nästa generation i ett bättre skick, säger Harald Pleijel.

Ett avtryck från vår tid

Tittar man på slottet som helhet är det ingen stor tillbyggnad som Statens fastighetsverk gör men funktionsmässigt gör tillagningsköket, placerat i den nya delen, stor skillnad för verksamheten då det gäller funktion och logistik.

-         I det nya köket lagas mat till gästabud, konferenser, bröllop och andra stora evenemang. Här fixas den goda slottsfikan och lunchen. De nya förutsättningarna ger oss chansen att utveckla nya spännande upplevelser kopplade till mat och dryck i vår fantastiska slottsmiljö, säger Anders Magnusson, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

Komplex och utmanande uppgift

Att bygga till ett slott med anor från 1100-talet är en komplex uppgift som kräver många beslut och noggrann planering. Statens fastighetsverk och projektörerna har arbetat med flera olika alternativ under projektets gång för att få till bästa tänkbara lösningar. Det har varit en kontinuerlig dialog med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen - ett samarbete som lett fram till förslag som visat sig gynnsamt för att nå ett fint och väl avvägt resultat.

-         Det är naturligtvis mycket speciellt att bygga om och till ett slott och det är också något som avspeglat sig i projektets alla delar. I det här projektet finns inga patentlösningar. Inför varje ny del har vi fått diskutera, både internt inom projektet, med vår tillsynsmyndighet Riksantikvarieämbetet och med Länsstyrelsen i Kalmar län. Men det är precis som det ska vara eftersom ingen har gjort det här på 120 år, säger Josefin Henriksson, projektledare på Statens fastighetsverk.

Utbyggnaden har en enkel byggnadsform, med egen karaktär. Materialen är få, murverk och koppar, precis som tidigare på slottet. Källaren under tillbyggnaden har anpassats till den gamla grunden. I sin helhet blir tillbyggnaden ett utmärkt exempel på att utveckla och samtidigt bevara. Arkitekt för om- och tillbyggnaden är Erik Wikerstål, SFV:s upphandlade slottsarkitekt, som arbetat med Kalmar slott sedan 1991.

Kortfakta – Kalmar slotts nya kök

I och med SFV:s om- och tillbyggnad får Kalmar slott ett kök som möjliggör att man kan ha en professionell restaurangverksamhet året runt. Exteriören är av murverk och koppar medan interiörens murverk kombineras med patinerad mässing och ek, samtliga är material som redan finns på slottet.

I det nya köket ska det vara möjligt att laga mat till sammanlagt 260 gäster uppdelade på 120 gäster i Gästabudssalen och 140 gäster i Amiralitetskällaren. En annat fint tillskott är Kungsgemakstornet som i och med ombyggnaden görs om till ett chambre separée. Här kommer det att finnas plats för tio gäster som här kan ha vinprovning eller njuta av en middag i slutet sällskap.

Eva och Thomas Persson heter paret som i augusti tar över restaurangdriften på Kalmar slott. Eva och Thomas är redan hyresgäster hos Statens fastighetsverk. De driver idag hotell och restaurangverksamhet på Fredriksborgs fästning på Värmdö och restaurang på Waldemarsudde i Stockholm. De har bra erfarenhet av vad det innebär att driva en modern verksamhet i en historisk miljö.

Ansvariga för den dagliga driften av restaurangverksamheten blir Charlotta och Thomas Begic. De kommer senast från Wallmans Cirkusbygningen i Köpenhamn.

För mer information kontakta:

Anders Magnusson, förvaltningsområdeschef Statens fastighetsverk, 070 547 68 90,

anders.magnusson@sfv.se

Josefin Henriksson, projektledare Statens fastighetsverk, 072-211 76 75

josefin.henriksson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder:

http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Mer information om Kalmar slott:

http://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/kalmar- lan-h/kalmar-slott/

Mer information om projektet Öppna portar:

http://www.sfv.se/sv/om- oss/uppdrag/besoksmal/oppna-portar/