Carolina Rediviva renoveras för det moderna universitetets behov

Publicerat

Sveriges äldsta forskningsbibliotek, Carolina Rediviva i Uppsala, ska byggas om för att bättre anpassas till dagens behov. Genom ombyggnaden, som framförallt rör byggnadens entréplan, ska biblioteket förses med fler gruppstudieplatser och bättre service i form av ett större, publikt café. Genom att lokalerna omdisponeras vill Statens fastighetsverk, som förvaltar byggnaden, och Uppsala universitet erbjuda studenter, forskare och andra besökare en förbättrad mötesplats inom Uppsala universitet.

I början av november lämnade Statens fastighetsverk in en hemställan till regeringen med en önskan om att få bygga om Carolina Rediviva, Sveriges första biblioteksbyggnad, belägen i centrala Uppsala.

 • Vi har sedan länge ett behov av att modernisera vår verksamhet och anpassa den här speciella och vackra byggnaden till dagens behov. Genom ombyggnaden vill vi öka tillgängligheten genom att skapa fler gruppstudieplatser, arbetsplatser och utökade möjligheter att använda huset som mötesplats. Utställningssalen kommer att byggas om och moderniseras. En ny konferensdel bereds plats för att förbättra Carolina Rediviva som mötesplats inom universitetet säger Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek.

  Mångårig planering bakom förvandlingen

  Frågan om hur man bäst ska gå till väga för att omvandla Carolina Rediviva till en mer modern verksamhet har fått ta sin tid. Många diskussioner ligger bakom den plan som nu finns framme.

 • Både vi och Uppsala universitet har länge sett ett behov av att renovera forskningsbiblioteket. Dels för att byggnaden är sliten på sina ställen, dels för att utveckla verksamheten och göra den här unika miljön mer tillgänglig. Tillsammans har vi nu kommit fram till en lösning som vi tror ska uppskattas av såväl universitetsvärlden som av en bredare allmänhet, säger Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

  Café för upp till 80 sittande gäster

  De våningsplan som omfattas av ombyggnaden är framförallt entréplanet på plan fyra och entresolvåningen ovanför. De aktuella våningsplanen har inte genomgått några större renoveringar sedan 1960-talet.

 • Stora delar av entréplanet berörs. Här kommer vi att bygga det nya caféet, en servering som ska kunna erbjuda varm mat till 80 sittande gäster. En annan viktig funktion för studenter, forskare och andra besökare är bibliotekets service och tjänster som kommer att effektiviseras i och med ombyggnaden, säger Bengt Skoglund, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk.

  Ombyggnaden av Carolina Rediviva beräknas starta våren 2017 och stå klar för invigning hösten 2019.

För mer information kontakta:

Bengt Skoglund, fastighetsförvaltare Statens fastighetsverk, 010 478 78 02, bengt.skoglund@sfv.se

Lars Burman, överbibliotekarie Uppsala universitet, 018 471 39 10,

lars.burman@ub.uu.se

Peter Elenfalk, byggnadsdirektör Uppsala universitet, 018 471 44 07, peter.elenfalk@uadm.uu.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder:

http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk