• Bildserie

Pressrum

Välkommen till Statens fastighetsverks pressrum!

Pressmeddelanden från Statens fastighetsverk

 • Carolina Rediviva renoveras för det moderna universitetets behov

  Sveriges äldsta forskningsbibliotek, Carolina Rediviva i Uppsala, ska byggas om för att bättre anpassas till dagens behov. Genom ombyggnaden, som framförallt rör byggnadens entréplan, ska biblioteket förses med fler gruppstudieplatser och bättre service i form av ett större, publikt café. Genom att lokalerna omdisponeras vill Statens fastighetsverk, som förvaltar byggnaden, och Uppsala universitet erbjuda studenter, forskare och andra besökare en förbättrad mötesplats inom Uppsala universitet.

  Publicerat

 • Renoveringen av Härnösands residens tar paus under vintern

  I mitten av april påbörjade Statens fastighetsverk (SFV) en omfattande exteriör renovering av Härnösands residens. Detta för att ge residenset en välmående fasad med ny puts, nytt plåttak och renoverade fönster med energiglas. Under arbetets gång har delar av det avancerande putsarbetet dragit ut på tiden. Målet var att arbetena skulle avslutas i slutet av november. För att inte riskera frostskador i putsen låter SFV arbetet vila under vintern för att återupptas under senvåren och avslutas i sommar.

  Publicerat

 • Koppartälten i Hagaparken i nytt ljus

  Söndagen den 6 november, som en del av Ljusfesten 2016, kommer Koppartälten i Hagaparken att tändas upp i mörkret. Statens fastighetsverk, som ligger bakom den nya fasadbelysningen, vill med hjälp av ljuset synliggöra Koppartältens och Hagaparkens kulturhistoriska värde.

  Publicerat

 • Sveriges stolthet i Washington tio år

  Den skulle bli något nytt, Sveriges ambassad i Washington, House of Sweden. En byggnad som skulle andas svenska värderingar och svenska kvaliteter. En ambassad som skulle utstråla värden som demokrati, öppenhet och jämlikhet. Arkitekterna Wingårdh/Hansen skapade, med sitt vinnande bidrag, en ljus byggnad med stor funktionalitet och med material som minner om det svenska. I veckan firar ett välanvänt och älskat Sverigehus tio år.

  Publicerat

 • Ny årsring till unikt museum – Skissernas Museum färdigbyggt

  Fina rumssekvenser och en spännande exteriör. Så löd delar av juryns utlåtande då arkitektduon Elding Oscarson, i april 2014, stod som segrare i tävlingen om Skissernas Museums nya om- och tillbyggnad. Ett år efter byggstart är den nya museibyggnaden klar. Idag återlämnade Statens fastighetsverk nyckeln till sin hyresgäst och bjöd samtidigt pressen på en förhandstitt.

  Publicerat

Gå till resultatsida:
Föregående 4 5 6 7 8 9 10 Nästa