• Bildserie

Pressrum

Välkommen till Statens fastighetsverks pressrum!

Pressmeddelanden från Statens fastighetsverk

 • Statens fastighetsverk renoverar Rosenbad

  Statens fastighetsverk ska renovera Rosenbad. Regeringen har idag fattat beslut om medel för projektering och inledande arbeten. Anledningen till renoveringen är ett stort behov av att modernisera Rosenbads klimatanläggning och tekniska installationer. Renoveringen kommer även att omfatta en förbättring av tillgänglighet, logistik och ytskikt.

  Publicerat

 • Universitetshuset i Uppsala färdigrestaurerat - Ökad tillgänglighet och modern teknik möter studenterna vid terminsstarten

  I början av 2016 påbörjade Statens fastighetsverk den interiöra restaureringen av Universitetshuset i Uppsala, en så pass omfattande restaurering att verksamheten tillfälligt fick flytta ut. Lagom till att höstterminen startat är ledningen åter på plats och studenterna hälsas varmt välkomna tillbaka. Efter en genomgripande men varsam restaurering möter de en modern undervisningsmiljö med högre tillgänglighet, bättre akustik och inomhusklimat samt en moderniserad inredning med belysning och teknik som lever upp till dagens krav.  

  Publicerat

 • Förnyelsen av lindboskéerna i Botaniska trädgården i Uppsala är klar

  Sedan hösten 2016 har Statens fastighetsverk utfört ett omfattande trädförnyelsearbete i Botaniska trädgården i Uppsala. Nu finns här 144 nya parklindar som ersättning för de sjuka och skadade träd som fälldes för knappt ett år sedan. De gamla lindhäckarna har ersatts med nya lindplantor samtidigt som stålkanter, en del stenrännor samt grus- och gräsytor har tillförts och lagts om.

  Publicerat

 • Delar av stort skepp från 1600-talet funnet vid Skeppsholmen

  I slutet av april påbörjade Statens fastighetsverk en flerårig renovering av Skeppsholmens kajer och dykdalber. I samband med ett grävningsarbete i närheten av Kastellholmsbron har rester av ett vrak påträffats. Då de trädelar som hittats har stora dimensioner, misstänker marinarkeologerna att det kan röra sig om ett skepp på upp till 30 meter. Exakt ålder är för tidigt att fastställa men en första analys pekar mot tidigt 1600-tal.

  Publicerat

 • Som att lägga ett jättelikt glaspussel - Kyrkfönstren på Manillaskolan restaureras för att hålla i ytterligare 120 år

  I Manillaskolan på Djurgården, numera Campus Manilla, finns en kyrksal med tre stora blyinfattade fönster. 2016 konstaterade Statens fastighetsverk att det behövdes en genomgripande restaurering för att fönstren inte skulle ta skada. Idag är man mitt uppe i arbetet och två nyrestaurerade fönster har just satts tillbaka medan mittpartiet, det största fönstret, nu plockas ner för att bit för bit restaureras av en konstglasmästare. När arbetet avslutas i höst ska Manillaskolans vackraste fönster kunna stå sig fint i ytterligare 120 år.

  Publicerat

Gå till resultatsida:
Föregående 4 5 6 7 8 9 10 Nästa