• Bildserie

Pressrum

Välkommen till Statens fastighetsverks pressrum!

Pressmeddelanden från Statens fastighetsverk

 • Odinsborg tvingas stänga på grund av hussvamp

  Odinsborg, den omtyckta restaurangen i Gamla Uppsala, stänger tillfälligt den sista september. Anledningen är att förvaltaren Statens fastighetsverk vid en besiktning upptäckt att byggnaden drabbats av hussvamp och därför måste saneras.

  Publicerat

 • Arkitekterna för Operans omdaning utsedda

  Intresset att få medverka i Kungliga Operans omdaning är stort i arkitektkåren. Nu står det klart att det blir Ahrbom och Partner i samarbete med det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter som får uppdraget. Därmed har Statens fastighetsverk samlat större delen av projektgruppen och arbetet med att ta fram ritningarna till en förnyad nationalscen för opera och balett kan starta.

  Publicerat

 • Statens fastighetsverk renoverar Rosenbad

  Statens fastighetsverk ska renovera Rosenbad. Regeringen har idag fattat beslut om medel för projektering och inledande arbeten. Anledningen till renoveringen är ett stort behov av att modernisera Rosenbads klimatanläggning och tekniska installationer. Renoveringen kommer även att omfatta en förbättring av tillgänglighet, logistik och ytskikt.

  Publicerat

 • Universitetshuset i Uppsala färdigrestaurerat - Ökad tillgänglighet och modern teknik möter studenterna vid terminsstarten

  I början av 2016 påbörjade Statens fastighetsverk den interiöra restaureringen av Universitetshuset i Uppsala, en så pass omfattande restaurering att verksamheten tillfälligt fick flytta ut. Lagom till att höstterminen startat är ledningen åter på plats och studenterna hälsas varmt välkomna tillbaka. Efter en genomgripande men varsam restaurering möter de en modern undervisningsmiljö med högre tillgänglighet, bättre akustik och inomhusklimat samt en moderniserad inredning med belysning och teknik som lever upp till dagens krav.  

  Publicerat

 • Förnyelsen av lindboskéerna i Botaniska trädgården i Uppsala är klar

  Sedan hösten 2016 har Statens fastighetsverk utfört ett omfattande trädförnyelsearbete i Botaniska trädgården i Uppsala. Nu finns här 144 nya parklindar som ersättning för de sjuka och skadade träd som fälldes för knappt ett år sedan. De gamla lindhäckarna har ersatts med nya lindplantor samtidigt som stålkanter, en del stenrännor samt grus- och gräsytor har tillförts och lagts om.

  Publicerat

Gå till resultatsida:
Föregående 4 5 6 7 8 9 10 Nästa