• Bildserie

Pressrum

Välkommen till Statens fastighetsverks pressrum!

Pressmeddelanden från Statens fastighetsverk

 • Ombyggda Carolina Rediviva öppnar upp med nya mötesplatser och nya färger

  Idag öppnar Sveriges äldsta forskningsbibliotek, Carolina Rediviva i Uppsala, sin huvudentré igen efter två år av renovering och ombyggnad då delar av huset har varit stängt. Syftet har varit att bättre anpassa biblioteket, som invigdes 1841, till dagens krav på arbets- och studiemiljö.

  Publicerat

 • Ny Opera i Operan – möjlig byggstart 2023

  Statens fastighetsverk och Kungliga Operan har nu en gemensam lösning för hur en Ny Opera i Operan kan utformas. En möjlig byggstart blir 2023 om regering och riksdag säger ja till Statens fastighetsverks hemställan.

  Publicerat

 • ”Från bäst till ännu bättre” - Kalmar slott får ny tioårig utvecklingsplan

  2009 gick Statens fastighetsverk, förvaltare av Kalmar slott, och Kalmar kommun, ansvariga för slottets publika verksamhet, samman i en tioårig utvecklingsplan för slottet. Detta för att höja slottets attraktivitet och konkurrenskraft som besöksmål. Resultatet blev så lyckosamt att de båda parterna idag undertecknat ytterligare en tioårig plan ”Från bäst till ännu bättre – Utvecklingsplan för Kalmar slott och dess värden, år 2020-2029.

  Publicerat

 • "Mot högre höjder" - Borgholms slottsruin får ny femårig utvecklingsplan

  Statens fastighetsverk, förvaltare av Borgholms slottsruin, och Borgholms kommun, ansvariga för slottsruinens publika verksamhet, gick 2012 samman kring en femårig utvecklingsplan. Genom samarbetet och en rad utvecklingsinsatser har Borgholms slottsruin stärkt sin position som Ölands ledande historiska besöksmål. För att fortsätta den positiva utvecklingen har de båda parterna idag undertecknat en ny femårig gemensam plan ”Mot högre höjder – Utvecklingsplan för Borgholms slottsruin och dess värden, år 2019-2023.

  Publicerat

Gå till resultatsida: